ข้อมูลแขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เขตหนองจอกได้รับการสถาปนาเป็นอำเภอครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ. 2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการอพยพชาวไทยมุสลิมจากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต้มาตั้งรกรากทำมาหากินตามแนวคลองแสนแสบซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา เป็นแม่กลอง จ้างชาว จีนขุดลอกขยายคลอง เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ครั้นต่อมาเมื่อมีการจัดตั้ง บ.คูสยามขึ้น และได้รับสัมปทานขุดลอกคลองต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางกสิกรรม จึงมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นตามลำดับ ในปีพ.ศ. 2499 ร.ต.ต.ยรรยง ธีรรัช นายอำเภอสมัยนั้น ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปสร้างในที่แห่งใหม่ ณ บริเวณ ม.2 แขวงกระทุ่มราย ซึ่งเป็นที่ตั้ง สนง.เขตในปัจจุบัน ได้มีพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ เมื่อ 27 ธ.ค. 2533 อ.หนองจอก เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า เขตหนองจอก ตามประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า สนง.เขตหนองจอก ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

พื้นที่

ประชาชนชาวหนองจอกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวน ปลูกผลไม้ เลี้ยงสัตว์ อาชีพของประชาชนแยกได้ ดังนี้
1. เกษตรกรรม ประมาณ (พื้นที่การเกษตร จำนวน 68,614 ไร่)80 เปอร์เซ็นต์
2. รับราชการ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
3. รับจ้าง ค้าขาย ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์
4. อื่น ๆ ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

ปัจจุบันเขตหนองจอกมีถนนสายหลัก ที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรในพื้นที่เขต และ เส้นทางสัญจรระหว่างเขตหนองจอกกับเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 สาย คือ
1. ถนนสุวินทวงศ์
2. ถนนเชื่อมสัมพันธ์
3. ถนนเลียบวารี
4. ถนนมิตรไมตรี
5. ถนนฉลองกรุง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบกล้วยหอม

สถานที่

1. วัดลำผักชี
2. มัสยิดมีน
3. โรงเรียนวัดสามง่าม
4. ถนนมิตรไมตรี
5. คลองแสนแสบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบกล้วยหอม
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
3 เครื่องดื่มรังนกแท้ เครื่องดื่มรังนกแท้
4 เครื่องประดับสตรีคริสตัล เครื่องประดับสตรีคริสตัล

สินค้าโอทอป แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตโอทอป แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

The Infinity of Crystal
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนลำเจดีย์
กรุงเทพมหานคร