ข้อมูลแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2457 (สมัยรัชกาลที่ 6) มีการประกาศฐานะของพื้นที่สัมพันธวงศ์เป็นอำเภอ หรือเขตสัมพันธวงศ์ในปัจจุบัน มีการถ่ายโอนพื้นที่การรับผิดชอบหลายครั้งท้ายที่สุด เขตสัมพันธวงศ์มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 แขวง คือ แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ มีพื้นที่รวมเพียงร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จึงถือได้ว่าเขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตการปกครองมีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตสัมพันธวงศ์เป็นแหล่งค้าขาย ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของย่านธรุกิจแห่งแรกของกรุงเทพฯและในช่วง ร.4 ถึง ร.5 มีการตัดถนนหลายสายในเขตนี้ เริ่มจาก ถ.เจริญกรุง ถ.สำเพ็ง ถ.ราชวงศ์ ถ.อนุวงศ์ ถ.ทรงวาด ร.4 ถึง ร.5 มีการตัดถนนหลายสายในเขตนี้ เริ่มจาก ถ.เจริญกรุง ถ.สำเพ็ง ถ.ราชวงศ์ ถ.อนุวงศ์ ถ.ทรงวาด และที่สำคัญคือ ถ.เยาวราช ซึ่งนับจากนั้นมาถนนสายนี้ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อคนคนจีนและคนไทยทั้งด้านการค้าขายและการดำเนินชีวิต

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ เขตปร้อมปราบศัตรูพ่าย
ทิศใต้ ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตบางรัก
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพระนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ใช้

การเดินทาง

- ถนนเจริญกรุง - ถนนข้าวหลาม - ถนนผดุงด้าว - ถนนทรงสวัสดิ์
- ถนนทรงวาด - ถนนเยาวราช - ถนนมังกร - ทางน้ำ
- ถนนโยธา - ถนนราชวงศ์ - ถนนจักรวรรดิ

ผลิตภัณฑ์

โคมไฟจีน,ผ้าทอ

สถานที่

1.สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
2.ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
3.วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
4.ธนาคารไทยพาณิชย์
5.โบสถ์วัดกัลวาร์
6.กรมเจ้าท่า
7.เทียนฟ้ามูลนิธิ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดูกปลอม กระดูกปลอม
2 กางเกงขายาวสตรี กางเกงขายาวสตรี
3 ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนชาย
4 ชุดลำลอง ชุดลำลอง
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
6 ผลิตภัณฑ์ผ้าลูกไม้ ผลิตภัณฑ์ผ้าลูกไม้
7 ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดตัว ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดตัว
8 ผลิตภัณฑ์ลำใยแห้ง ผลิตภัณฑ์ลำใยแห้ง
9 ผ้า ผ้า (Fabric)
10 ผ้า ผ้า
11 ผ้า สิ่งทอ ผ้า สิ่งทอ (Garments and Textiles)
12 ผ้า สิ่งทอ ผ้า สิ่งทอ (100% Polyester Fabric)
13 ผ้าทอ ผ้าทอ
14 ผ้าลูกไม้ ผ้าลูกไม้
15 พริกแห้ง พริกแห้ง
16 รองเท้าหนัง รองเท้าหนัง ได้แก่ รองเท้าแตะ
17 ลำไยอบแห้ง ลำไยอบแห้ง
18 สิ่งทอ สิ่งทอ
19 สิ่งทอ สิ่งทอ (Textiles)
20 สิ่งทอ สิ่งทอ
21 หัตถศิลป์ทองคำ หัตถศิลป์ทองคำ
22 อาหารต่างๆ อาหารกระป๋อง อาหารต่างๆ อาหารกระป๋อง
23 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์
24 เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็ก (Children wear)
25 โคมจีน โคมจีนทำจากไม้ไผ่ ฝีมือโบราณดั้งเดิม เป็นโคมจีนตามประเพณี ทั้งสำหรับพิธีมงคล และอวมงคล

สินค้าโอทอป แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตโอทอป แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Saha Patanakij Ltd., Part.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Tung Lieng (Bangkok) Trading Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Aim House Co., Ltd. (B2B)
กรุงเทพมหานคร
Manufex Co., Ltd. (B2B)
กรุงเทพมหานคร
Avon Lace Ltd., Part. (B2B)
กรุงเทพมหานคร
King's Import Export Co.,Ltd. (B2B)
กรุงเทพมหานคร
G.A. Export (Thailand) Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Giansing Amarnath Corporation Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Jeewan Overseas Trading Co.,Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Thai Filament Textiles Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Thai Towel Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Premsawad Ltd., Part.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Sahagroup Textile Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Sampran Synthetic Textile Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Thai Jichodo Co.,Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Tuntex Textile (Thailand) Co., Ltd. (B2B)
กรุงเทพมหานคร
ชุมชนอิสรานุภาพ
กรุงเทพมหานคร
Tien Watana Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Thai Supreme International Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร