ข้อมูลแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของ อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี เมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง โดยการรวมเอา จ.พระนครกับ จ.ธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็น "จ.นครหลวงกรุงเทพธนบุรี" ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงเพียงองค์กรเดียว ต.บางระมาดจึงเป็นตำบลหนึ่งของ อ.ตลิ่งชัน กทม. และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น แขวงบางระมาดจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเขต มีพื้นที่ทั้งหมด 9.337 ตร.กม.คิดเป็นไร่ 5,835.625 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 1,728.5 ไร่ มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 หมู่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด แขวงฉิมพลี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ จรด แขวงบางพรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก จรด แขวงคลองชักพระ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก จรด เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาชีพ

ทำสวน ปลูกไม้ผล และพืชผัก

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน น้ำประปามีเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน โทรศัพท์ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน วัด 4 วัด มีกลุ่มส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการส่งออก 1 แห่ง

การเดินทาง

มีทางรถยนต์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนบางระมาด ถนนวัดประดู่ถนนวัดแก้ว – เงิน – ทอง ยังใช้การคมนาคมทางน้ำในการขนส่งพืชผลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องเงิน, เสื้อผ้าสำเร็จรูปปักมือ

สถานที่

1. วัดทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดอินทราวาส ตั้งอยู่ 6 คลองบางขุนพรหม หมู่ 22 แขวงบางระมาด วัดอินทราวาส เดิมมีนามว่า "วัดอินสรเพชร" ประชาชนนิยมเรียกวัดนี้ว่า "วัดประดู่"
2 วัดจำปา ตั้งอยู่ที่คลองบางระมาด เขตตลิ่งชัน เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่มีศิลปกรรมเก่าแก่ และถาวรวัตถุที่ยังคงรักษาไว้จนปัจจุบัน เช่น ธรรมาสน์ ตู้พระไตรปิฎก วิหาร รวมถึงที่ดินที่ได้รับพระราชทานจาก ร.3 ซึ่งขณะนี้สร้างเป็นสวนปฏิบัติธรรม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ละอองดาว( ชุดผ้าไทย) ละอองดาว( ชุดผ้าไทย)
2 ศิลปประดิษฐ์จากมะพร้าว กาน้ำร้อนลูกมะพร้าว ใช้สำหรับเก็บน้ำร้อน
3 เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องประดับ เครื่องเงิน
4 เมี่ยงคำ เมี่ยงคำ
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูปปักมือ เสื้อผ้าสำเร็จรูปปักมือ
6 ไอติมโบราณ ไอติมโบราณ

สินค้าโอทอป แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตโอทอป แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

หจก.องุ่นผ้าไทย
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเมี่ยงคำนฤมล
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มชวนไอติมโบราณ
กรุงเทพมหานคร
Zeun & Zun Jewelry Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร