ข้อมูลแขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม

ผลิตภัณฑ์

ทองม้วน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกบัวหลวง
3 ถั่วทอดกลอยกะทิสด ถั่วทอดกลอยกะทิสด
4 ทองม้วน ทองม้วน
5 ธูปหอมสุขภาพ ธูปหอมสุขภาพ
6 น้ำเฉาก๊วย น้ำเฉาก๊วย
7 ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง
8 ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง
9 ผลิตภัณฑ์ผักกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ผักกระป๋อง
10 ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
11 ผักกาดดองเค็มกระป๋อง ผักกาดดองเค็มกระป๋อง
12 พรกมลท้องม้วน พรกมลท้องม้วน
13 ลิ้นจี่กระป๋อง ลิ้นจี่กระป๋อง
14 สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (กรอปรูปเพื่อตกแต่ง) สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (กรอปรูปเพื่อตกแต่ง)
15 เครื่องเบญจรงค์ โถเบญจรงค์ทรงโกศพร้อมจานเชิง(ลายเทพนม-นรสิงห์) โถทรงโกศกระเบื้องเคลือบเขียนสีลายเทพนม-นรสิงห์ในช่องกระจกพื้นสีแดง รูปกลีบบัวขอบจักร สีเหลืองสดขนาบด้วยลายนรสิงห์ทรงเครื่องสีเหลือง ล้อมรอบด้วยลายกนกเปลวสีขาวตัดสีแดง รอบขอบปากและก้นเขียนลายกระจัง และดอกไม้ในแนวสีแดง และสีเขียว เป็นศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่ 24-25 โถ กว้าง 5 นิ้ว สูง 8.5 นิ้ว จานเชิง กว้าง 6 ินิ้ว สูง 2 นิ้ว
16 เรือจำลอง เรือจำลอง
17 เสื้อผ้า เสื้อผ้า

สินค้าโอทอป แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตโอทอป แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เจ๊ยงเฉาก๊วย
กรุงเทพมหานคร
O&P Intertrade Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
พรกมลท้องม้วน
กรุงเทพมหานคร
ร้านภิรมย์รัตน์
กรุงเทพมหานคร
Pearl Beddings Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Ocean Unit Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มอาชีพขนมบ้านธภร
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มพรกมลทองม้วน
กรุงเทพมหานคร
ศรีวรรณน้ำเฉาก๊วย
กรุงเทพมหานคร
สุธีเรือจำลอง
กรุงเทพมหานคร