ข้อมูลเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเทศบาลตำบลบางเมือง มีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางเมือง ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ได้มีการยกฐานะปรับปรุงขึ้นตามลำดับ เมื่อ18 กรกฎาคม 2537 มีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางเมือง และ 25 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลพร้อมสุขาภิบาลอื่น ๆ จำนวน 980 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีลำคลองสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ คลองสำโรง คลองบางปิ้ง และคลองมหาวงษ์ ซึ่งเดิมใช้สำหรับการชลประทานเพื่อการเกษตร แต่ปัจจุบันแนวโน้มการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรลดลง มีการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และการค้าพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยจะเห็นว่ามีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ทำงาน ร้านอาหาร และสถานบริการตลอดจนงานอื่น ๆ อีก มากเป็นผลให้ลำคลองสายหลักมีไว้สำหรับการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเท่านั้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลด่านสำโรง
ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบางนครสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือและเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง

สาธารณูปโภค

การประปา ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางเมืองใช้น้ำประปาของการประปานครหลวงจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำนวนครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนที่ใช้บริการ
การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ของเทศบาลบางเมือง ใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีจำนวนครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนที่ใช้บริการ

การเดินทาง

เส้นทางการเดินทางเข้าสู่ตำบลบางเมืองและบางเมืองใหม่เริ่มต้นที่บริเวณสามแยกเทพารักษ์ มุ่งหน้ามาตามถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ตรงไป จะผ่านโค้งเกริกและตรงมาจะถึงซอยสุขุมวิท 27 หรือซอยบุญศิริ ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าในซอยประมาณ 300 เมตร จะเข้าสู่เขตตำบลบางเมือง

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์, ดอกไม้สดอบแห้ง, ปะการังเรซิ่น

สถานที่

1) วัดบางปิ้ง
2) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์
3) โรงแรม เดอะ เอส เค

โรงแรม
1 โรงแรมเดอะ เอส เค เลขที่ 1008 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ กม.3 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-7532360-73 โทรสาร 02-7532374

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารกะพง เลขที่ 2122/99 หมู่ที่ 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปร
2 ร้านอาหารสมพงษ์ เลขที่ 27/15 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปรากา
3 ร้านอาหารสุวัฒน์ เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราก
4 ร้านอาหารเพ็ชรศรี เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 3 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 บำรุงเท้า
2 กางเกงผ้าป้ายลายไทย กางเกงผ้าป้ายลายไทย
3 จักสานเส้นพลาสติก จักสานเส้นพลาสติก
4 ดอกไม้ประดิษฐ์
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น
6 ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว
7 ปะการังเรซิ่น ปะการังเรซิ่น
8 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
9 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
10 หมอนหนุนเพื่อสุขภาพ หมอนหนุนเพื่อสุขภาพ
11 เครื่องหอมไทย เครื่องหอมไทย
12 เครื่องเรือนเส้นพลาสติก เครื่องเรือนเส้นพลาสติก

สินค้าโอทอป เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ