ข้อมูลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเทพารักษ์เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลสำโรงเหนือ ต่อมาได้ทำการแยกการปกครองออกจากตำบลสำโรงเหนือ โดยยึดแนวคลองสำโรงเป็นที่แบ่งเขตของสองตำบล ฝั่งคลองด้านใต้เป็นเขตตำบลที่ตั้งใหม่ชื่อว่า "ตำบลเทพารักษ์" โดยได้ประกาศเป็นตำบลใหญ่ตามประกาศของกรมการปกครองเมื่อปี 2535 แบ่งการปกครองออกเป้น 9 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่ที่ 3,5,7,9 ออกไปรวมกับเขตเทศบาลเมือง และในปี 2538 ได้ยกฐานะเป็น อบต. หมู่1,2,6,8

พื้นที่

ตำบลเทพารักษ์มีพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวฝั่งถนนเทพารักษ์ทั้งสองฝั่ง จนถึงคลองสำโรง ประกอบด้วยลักษณะหมู่บ้าน ชุมชนเชิงพาณิชย์ ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานต่าง ๆ ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 1.3 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกษตร 0.48 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.แพรกษาใหม่ , อบต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.22 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เส้นทางหลักคือ ถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง - บางบ่อ)

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพรไทย,ดอกไม้ประดิษฐ์,เครื่องประดับจิ๋ว,ทองเหลือง

สินค้าโอทอป ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ