ข้อมูลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเทพารักษ์เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลสำโรงเหนือ ต่อมาได้ทำการแยกการปกครองออกจากตำบลสำโรงเหนือ โดยยึดแนวคลองสำโรงเป็นที่แบ่งเขตของสองตำบล ฝั่งคลองด้านใต้เป็นเขตตำบลที่ตั้งใหม่ชื่อว่า "ตำบลเทพารักษ์" โดยได้ประกาศเป็นตำบลใหญ่ตามประกาศของกรมการปกครองเมื่อปี 2535 แบ่งการปกครองออกเป้น 9 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่ที่ 3,5,7,9 ออกไปรวมกับเขตเทศบาลเมือง และในปี 2538 ได้ยกฐานะเป็น อบต. หมู่1,2,6,8

พื้นที่

ตำบลเทพารักษ์มีพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวฝั่งถนนเทพารักษ์ทั้งสองฝั่ง จนถึงคลองสำโรง ประกอบด้วยลักษณะหมู่บ้าน ชุมชนเชิงพาณิชย์ ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานต่าง ๆ ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 1.3 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกษตร 0.48 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.แพรกษาใหม่ , อบต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.22 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เส้นทางหลักคือ ถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง - บางบ่อ)

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพรไทย,ดอกไม้ประดิษฐ์,เครื่องประดับจิ๋ว,ทองเหลือง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ

กลุ่มพัฒนาสตรี
สมุทรปราการ
Namo
สมุทรปราการ
ชโลภรณ์
สมุทรปราการ
Jutakeo Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Arti-Flora Coporation Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Surapon Foods Public Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
A.S. Maharaja Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
T.M. Garment Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
B.O. Industry Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Pongpravit Food Products Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Hexagon Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Jarungres Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Dan-Tech Co.,Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Micron Industries Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Sippotai Intertrade Ltd., Partnership.(B2B)
สมุทรปราการ
C.S.International Electronics Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Rinnai (Thailand) Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Eastern Polymer Industry Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
 กลุ่มน้ำทิพย์
สมุทรปราการ
กลุ่มหัตถาเทพ
สมุทรปราการ
ศิรินาถทองเหลือง
สมุทรปราการ
ร้านสุบงกช
สมุทรปราการ
PS สมุนไพร
สมุทรปราการ
ปานลักษณ์ดินหอม
สมุทรปราการ
กลุ่มเชือกหลากสี
สมุทรปราการ
กลุ่มการบูรหอม
สมุทรปราการ
NAMO GROUP  นาโมกรุ๊ป
สมุทรปราการ
.นารี เนเชอรัล
สมุทรปราการ
ปาลีสมุนไพร
สมุทรปราการ