ข้อมูลตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางปลา เป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 53,376 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,360 ไร่ ตำบลนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน แต่ในส่วนที่เรียกกันว่าเกาะบางปลานั้น ประกอบไปด้วยบางส่วนของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่ผู้คนอพยพมาอาศัย อยู่ประมาณได้ว่าร้อยกว่าปีแล้ว โดยอาจารย์สุบิน
โพธิ์ประสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี และอดีตเลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้ให้ข้อมูลว่า ชุมชนเกาะบางปลาเป็นชุมชนที่เก่าแก่มานานแล้ว และได้เริ่มเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการในช่วงปรับปรุงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อบางปลานี้ เดิมนั้นในแถบนี้เรียกกันว่า “บางลาว” เนื่องจากคนที่มาตั้งรกรากในพื้นที่นี้นั้นเป็นคนลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ เลี้ยงปลาสลิด มีลำคลอง ที่มีความสำคัญ รวม 35 คลอง มีพื้นที่ประมาณ 33,360 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต.บางพลี , อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง และ อบต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี และ อบต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกร เลี้ยงปลาสลิด ปลูกมะม่วง รับจ้าง
อาชีพเสริม รับจ้างทำปลาสลิด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 13,123 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางบก
- เดินทางโดยถนนเทพารักษ์เป็นถนนลาดยางหนึ่งเลน เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 ถนนเทพารักษ์ (สำโรง-บางบ่อ)
- ถนนคอนกรีตสายเลียบชายคลองบางปลา
- ถนนซอยต่าง ๆ เช่น ซอยธนสิทธิ์ ซอยจริงใจ ฯลฯ
ทางน้ำ
- ใช้ลำคลองธรรมชาติ และคลองชลประทานต่าง ๆ เช่น คลองสำโรง คลองบางปลา ฯลฯ มีแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองชลประทาน 28 สาย

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดแห้ง,กล้วยอบเนย, ข้าวเกรียบปลาสลิด ,กระเป๋าผ้าไหม

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
2) สถานีอนามัยตำบลบางปลา 2 แห่ง
3) วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา)
4) โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ (รร.ขยายโอกาส)
5) วัดคลองสี
6) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
8) มัสยิด 2 แห่ง
9) ศาลเจ้า 2 แห่ง
10) สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง
11) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 114 แห่ง
12) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 14 แห่ง
13) โรงพยาบาลเอกชน (จุฬารัตน์ 3) 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดราษฎร์บูรณะ วัดราษฎร์บูรณะ ชาวบ้านเรียก “วัดบางปลา” ตั้งอยู่เลขที่ 43 บ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน มีน.ส. 3 อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น 2 วา ติดต่อกับที่ของเอกชน ทิศใต้ยาว 5 เส้น ติดต่อกับลำคลองบางปลา ทิศตะวันตกยาว 1 เส้น 1 วา ติดต่อกับคลองซอยหลังวัด พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก ภายในมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ

ร้านอาหาร
1 ข้าวมันไก่นายฮั้ว ถนนสายวัดกิ่งแก้ว ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู หมูสะเต๊ะ ปอเปี๊ยะสด
2 คริสตัลคอฟฟี่ชอพ โรงแรมแกรนด์อินคำโฮเต็ล ไทย จีน ฝรั่ง
3 ชิมอีสาน เป็ดย่าง ถนนสายวัดกิ่งแก้ว เป็ดย่าง ไก่ย่าง ปลาเผา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูป/กรอบกระจก กรอบรูป/กรอบกระจก
2 กระดุม กระดุม
3 กระเป๋าผ้าไหมหลากรูปแบบ กระเป๋าผ้าไหมหลากรูปแบบ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สีสรรสดใส เหมาะไปงานกลางคืนและงานแฟชั่นต่าง ๆ
4 กล้วยอบเนย กล้วยน้ำว้าดิบ ทอดแล้วมาคลุกกับน้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ เนย เกลือ แล้วนำมาทอดอีกครั้ง ทิ้งให้เย็นใส่ถุงซีนปากถุง
5 ข้าวเกรียบปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดยังไม่ทอดและทอดแล้ว
6 น้ำจิ้ม น้ำจิ้ม
7 น้ำดื่มว่านหางจระเข้ น้ำดื่มว่านหางจระเข้
8 ปลาสลิดสามรส
9 ปลาสลิดแห้ง (แดดเดียว) ปลาสลิดสด มาล้างทำความสะอาดตัดหัวขอดเกล็ด หมักเกลือ ตากแดดแดดเดียว
10 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
11 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด
12 เครื่องจักรผลิตอาหาร เครื่องจักรผลิตอาหาร

สินค้าโอทอป ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ