ข้อมูลเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองพระประแดงได้จัดตั้งขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 ด้วยการยกฐานะเขตชุมชนในบางส่วนของตำบลเชียงใหม่ ตำบลทรงคะนอง และตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมเป็นตำบลเดียว คือ ตำบลตลาด และยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพระประแดง ทั้งนี้ เนื่องจากตำบลที่ยกฐานะขึ้นนี้ เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดมาก่อน นั่นคือ อำเภอพระประแดง แห่งนี้เคยเป็นจังหวัดพระประแดง ต่อมาได้ถูกยุบจากจังหวัดเป็นอำเภอไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่

เทศบาลมีพื้นที่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร มีคลองลัดตะนงไหลผ่าน มีแม่น้ำเจ้าพระยาขนาบอยู่ด้านตะวันออกและคลองลัดหลวงขนาบอยู่ด้านตะวันตก มีตลาดสด และอาคารพาณิชย์ มีชุมชนที่มีประชากรแออัดและหนาแน่นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีแต่โรงเรียน สถานที่ราชการ และมีวัดอีก 6 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตคลองลัดหลวง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ มีครบถ้วน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทาง ถนนสุขสวัสดิ์ถึงสามแยกพระประแดง เลี้ยวซ้ายสู่ถนนนครเขื่อนขันธ์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง ผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระประแดง ผ่านถนนหลังป้องแผลงไฟฟ้า เข้าสู่ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ เข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง

ผลิตภัณฑ์

ป้องแผลงไฟฟ้า,วัดทรงธรรมราชวรวิหาร,ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

สถานที่

1. ป้องแผลงไฟฟ้า
2. วัดทรงธรรมราชวรวิหาร
3. วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์
4. วัดโมกข์
5. วัดจวนดำรงราชพลขันธ์
6. วัดอาษาสงคราม
7. วัดโรมันคาทอลิก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ป้องแผลงไฟฟ้า ป้องแผลงไฟฟ้าเป็นป้องปราการที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกที่รุกล้ำเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2357 ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
2 วัดทรงธรรมราชวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นใน ชนิดราชวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง เป็นวัดรามัญรัชกาลที่ 2 โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อให้ชาวรามัญที่อพยพพึ่งพาพระบรมโพธิสมภารได้ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลทางศาสนา ในรัชกาลที่ 3 วัดทรุดโทรมมาก จึงโปรดให้ทำการปฏิสังขรณ์และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นแบบก่ออิฐถือปูนมีเสากลมเป็นคู่ ๆ รับปีกชานพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปบางมารวิชัย สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ภายใน
3 ประเพณีสงกรานต์พระประแดง งานสงกรานต์พระประแดงหรือเรียกว่า "งานสงกรานต์ปากลัด" เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยรามัญ จัดขึ้นทุก ๆ ปี ในวันอาทิตย์หลังจากวันสงกรานต์ (13 เมษายน) โดยชาวเมืองพระประแดง จะจัดเป็นงานประเพณีพื้นบ้านของชาวรามัญ มีขบวนแห่ ปล่อยปลา และการละเล่นสะบ้า ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่เชิดชูหน้าตา และเป็นสัญลักษณ์ของชาวพระประแดง
4 ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง เป็นประเพณีที่จัดทำสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยเมื่อพระประแดงยังมีฐานะเป็นจังหวัดโดยประชาชนได้มีการแข่งขันเรือติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ถือวันแรม 4 ค่ำ เดือน 11 ่ของทุก ๆ ปี เป็นการรับประเพณีต่อเนื่องกันมาจากงานรับบัวของอำเภอบางพลี แล้วมาถึงงานประเพณีแข่งเรือของชาวพระประแดง และต่อท้ายด้วยงานพระสมุทรเจดียืเป็นไปอย่างนี้ทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องกระดาษ กล่องเอนกประสงค์ต่างๆ กล่องกระดาษ กล่องเอนกประสงค์ต่างๆ
2 ของใช้ในบ้าน ผ้าต่างๆ ของใช้ในบ้าน ประเภทผ้าต่างๆ (home textile products)
3 ของใช้ในบ้าน เครื่องนอน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ของใช้ในบ้าน เครื่องนอน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน
4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพฤกษาทิพย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพฤกษาทิพย์
5 ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน
6 อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป
7 เชิงเทียนเซรามิคช้าง เชิงเทียนเซรามิคช้าง

สินค้าโอทอป เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

Kwang Hua Industries Ltd., Part.(B2B)
สมุทรปราการ
World Bedding Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Thaipan Textile Industry Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Do Food Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
ห.จ.ก.แฟมิลี่เคลย์
สมุทรปราการ