ข้อมูลตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
3 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
4 ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก
5 เสาหงษ์-ธงตะขาบ เสาหงษ์-ธงตะขาบ
6 ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เค็มสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ