ข้อมูลเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลสำโรงใต้ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลสำโรงใต้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2540

พื้นที่

เทศบาลตำบลสำโรงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 25.50 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลตำบลสำโรงใต้มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 5 ตำบล คือ ตำบลบางหญ้าแพรก ต.สำโรง ต.สำโรงกลาง ต.สำโรงใต้ และ ต.บางหัวเสือ เทศบาล ต.สำโรงใต้ได้ชื่อว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่างๆ และอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมเก่า จึงไม่มีการจัดระบบให้เข้าอยู่ในรูปนิคมอุตสาหกรรม มีถนนปู่เจ้าสมิงพรายเป็นเส้นทางหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด แม่น้ำเจ้าพระยา และกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ จรดแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก จรด เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก จรด แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ มีครบถ้วน

การเดินทาง

- ทางบก เดินทางโดยใช้เส้นทางสุขุมวิท ถึงสามแยกปู่เจ้าสมิงพราย เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนปู่เจ้าสมิงพลาย เข้าสู่เทศบาลตำบลสำโรงใต้
- ทางน้ำ เดินทางโดยเรือข้ามฟากจากท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองพระประแดง - ท่าเทียบเรือเภตรา

ผลิตภัณฑ์

วัดบางหัวเสือ,วัดสำโรงเหนือ,ศาลปู่เจ้าสมิงพราย

สถานที่

1. วัดโยธินประดิษฐ์
2. วัดมหาวงษ์
3. วัดสวนส้ม
4. วัดสำโรงใต้
5. วัดสำโรงเหนือ
6. วัดบางหัวเสือ
7. วัดบางฝ้าย
8. วัดแหลม
9. วัดบางหญ้าแพรก
10. วัดกลางสวน
11. วัดท้องคุ้ง
12. ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
13. สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใต้
14. สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงใต้
15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
16. สถานีอนามัย จำนวน 5 แห่ง
17. โรงพยาบาลพระประแดง
18. สถานธนานุบาล
19. โรงเรียนต่าง ๆ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบางหัวเสือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านบางหัวเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีเนื้อที่ตั้งวัด 20 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแวดล้อมไปด้วยคลอง วัดบางหัวเสือสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 ไม่ทราบนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2400
2 วัดสำโรงเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 19 บ้านคลองสำโรง หมู่ 13 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีเนื้อที่ตั้งวัด 7 ไร่ วัดสำโรงเหนือสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2300 เดิมมีนามว่า “วัดเกาะแก้วศรีเมือง” ครั้นต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสำโรงเหนือ” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดปากคลองสำโรง” เนื่องจากตั้งอยู่ตรงปากคลองและเหตุที่ได้มีนามว่า “สำโรง” ก็เพราะว่าบริเวณที่ตั้งวัด และหมู่บ้านเดิมมีโรงนาอยู่สามโรง คำว่าสามโรงจึงเพี้ยนเป็นสำโรง
3 ศาลปู่เจ้าสมิงพราย “ปู่เจ้าสมิงพลาย” เป็นชื่อของป้อมค่าย ซึ่งรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อสร้าง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระประแดง ศาลปู่เจ้าสมิงพรายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอำเภอพระประแดงและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 งาดำและงาขาว งาดำและงาขาว
2 ตู้เซฟ ตู้เซฟ
3 ถุงเท้า ถุงเท้า
4 ผงเครื่องแกง ผงเครื่องแกง
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ
6 ผลิตภัณฑ์ช๊อคโกแลต ผลิตภัณฑ์ช๊อคโกแลต
7 ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก
8 ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้น ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้น
9 ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ขมิ้นผสมกับไพลแก้ผดผื่นคัน ขมิ้นผสมนมแพะช่วยสมานผิวและบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นอย่างเป็นธรรมชาติ มะนาวช่วยควบคุมความมัน และทำความสะอาดผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
10 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจันทร์โก้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจันทร์โก้
11 ผ้าคลุมเบาะรถยนต์ ผ้าคลุมเบาะรถยนต์
12 ยาสมุนไพร ยาสมุนไพร
13 สมุนไพรเสริมสร้างเส้นผม เชอเวอ สมุนไพรเสริมสร้างเส้นผม เชอเวอ
14 หลอดไฟต่าง ๆ หลอดไฟต่าง ๆ
15 เครื่องเล่น ของเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ของเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับใช้ในสนาม สวน เช่น ชิงช้า รถ กระดานลื่น
16 แฮร์รี่ สเปรย์สมุนไพร แฮร์รี่ สเปรย์สมุนไพร สมุนไพรเสริมสร้างเส้นผม และ สมุนไพรปลูกคิ้ว

สินค้าโอทอป เทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป เทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

Sean Udom Toys Co.,Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Century Textiles Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
SMTC Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Ganong Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Siam Zip 1992 Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Siam Group Die & Part Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Globo Foods Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Thai Sock Co., Ltd. (B2B)
สมุทรปราการ
กลุ่มชมรม TO BENUMBER ONE ซีพี ออลล์ สำโรง
สมุทรปราการ
Health Herb Products Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Thai Kongo Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Bangkok Lamp Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ