ข้อมูลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "บางเสาธง" มีที่มาจากการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ 3 ประการ คือ 1. การปักธงที่คันทำนบ บริเวณปากคลองบางยาว ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลองบางเสาธง" ซึ่งตัดกับคลองสำโรง เพื่อบอกจุดปิดคลองให้เรือที่สัญจรไปมารู้แต่เนิ่น ๆ 2. การปักธงตามหัวคันนาของชาวนา เมื่อมีการลงแขกดำนา ถอนกล้าหรือการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นสงกรานต์ เป็นต้น 3. ในแถบคลองบางยาว (คลองบางเสาธง) ถือเป็นสัญญาณธงตามวัด เพื่อบอกเวลาพัก-เลิกทำนาในสมัยก่อนจากการใช้สัญลักษณ์ "เสาธง" เพื่อสื่อความหมายเมื่อมารวมกัน "บาง" ซึ่งแปลว่า "น้ำ" แล้วทำให้บริเวณแถบนี้เรียกกันว่า "บางเสาธง" ส่วนการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธงเมื่อปี 2542

พื้นที่

เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง มีพื้นที่ทั้งหมด 9.6 ตร.กม. ประกอบด้วยตำบลบางเสาธงและตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ นอกจากนี้อาจแบ่งพื้นที่ในลักษณะของโครงการซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแล และการให้ที่ดิน ดังนี้ - โครงการเมืองใหม่บางพลีวาระที่ 1 ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางเสาธง ส่วนโครงการฯวาระที่ 2 และ 3 อยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 7.15 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของพื้นที่เทศบาล - เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่ 1.6 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 16.66 ของพื้นที่เทศบาล - เขตชุมชนเดิม พื้นที่ 0.85 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.87 ของพื้นที่เทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีษะจรเข้น้อย , ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 7,309 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7,309 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา-บางประกง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สำโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอบางเสาธง ประมาณ 3 กม. และห่างจากอำเภอบางพลีทางรถยนต์ ประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,ไวน์ลูกยอ, น้ำปลาหวาน

สถานที่

1. วัด 1 แห่ง คือ วัดมงคลนิมิตร
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4. โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง
5. ธนาคาร 3 แห่ง
6. โรงแรม 1 แห่ง
7. โรงงานอุตสาหกรรม 135 โรงงาน
8. สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 1 แห่ง
9. สถานีอนามัย 2 แห่ง
10. โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
11. สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบัวโรย สร้างเมื่อ พ.ศ.2430 โดยมีนายโชติช่วง นางคล้อย เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด มีนามว่า "วัดโชติบัว" เพราะตั้งอยู่ริมคลองชวดบัว มีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "วัดชวดบัว" และได้นามว่า "วัดบัวโรย" ประมาณ พ.ศ.2460 ในคราวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาการบูรณะพัฒนาวัดประมาณ พ.ศ.2460 คุณแม่โมด พักอุดม พร้อมด้วยนานล้อม พักอุดม บุตรชายอยู่คลองประกอกมาสร้างอาคารเสนาสนะเป็นจำนวนมาก พระอาจารย์ทั่ง ในปี พ.ศ.2430 - 2440 เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก และพระอธิการขีด ครุธัมโม เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

โรงแรม
1 มิลาโน แกรนด์ พลาซ่า 118/8 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 0 2705 0810-8 โทรสาร : 0 2705 0819 จำนวนที่พัก 100 ห้อง, ราคา 450 - 600 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องประดับเงิน
2 กระจกแกะลาย
3 กระเป๋าถักโครเชต์ กระเป๋าถักโครเชต์
4 ขนมเบเกอรี่ ขนมเบเกอรี่
5 ขนมไทย ตราใบหยก ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อุดมด้วยเส้นใย วิตามิน ไม่ใช้สารกันเสีย
6 ขนมไทยมาลัยทอง ขนมไทยมาลัยทอง
7 ขนมไทยใบตอง ขนมไทยใบตอง
8 งานโครเชต์ ผ้าคลุมไหล่, ผ้ารองโต๊ะ, รองแจกัน, ที่รองแก้วน้ำ, เสื้อ
9 ชุดสังฆภัณฑ์ ชุดสังฆภัณฑ์
10 ชุดโซฟาหนัง ชุดโซฟาหนัง
11 ซองเอกสาร ซองเอกสาร
12 ซ้อสมะเขือเทศและซ้อสพริก ซ้อสมะเขือเทศและซ้อสพริก
13 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
14 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
15 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
16 ดินสอสี ดินสอสี
17 ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล
18 ถุงผ้า ถุงผ้า (Hdpe Woven Sack Tarpaulin Pp/Hdpe Woven Frabic)
19 น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวาน "ต้นหอม" บรรจุขวดขนาด 250 กรัม
20 น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวาน
21 น้ำปลาหวาน นำปลาหวาน
22 น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง จารุภัณฑ์ น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง จารุภัณฑ์
23 น้ำพริกสำเร็จรูป น้ำพริกสำเร็จรูป
24 น้ำพริกแปรรูป น้ำพริกแปรรูป
25 น้ำพริกแปรรูป น้ำพริกแปรรูป
26 น้ำมะพร้าวกระป๋อง น้ำมะพร้าวกระป๋อง
27 น้ำเมี่ยงคำ น้ำเมี่ยงคำ
28 บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
29 ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง
30 ผลิตภัณฑ์ขนมไทย มาลัยทอง ผลิตภัณฑ์ขนมไทย มาลัยทอง ได้แก่ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หม้อแกง เป็นต้น อร่อย สะอาด
31 ผลิตภัณฑ์จากกะลา กะลาเหยียบเพื่อสุขภาพ
32 ผลิตภัณฑ์ปลาร้า ผลิตภัณฑ์ปลาร้า น้ำพริกปลาร้าทอดสมุนไพร
33 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
34 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
35 มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
36 รองเท้าแตะพีวีซี รองเท้าแตะพีวีซี
37 ลำโพงติดรถยนต์ ลำโพงติดรถยนต์
38 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร สปาอโรม่า มะขาม ขมิ้น งาดำ ฯ
39 ส่วนประกอบพัดลม ส่วนประกอบพัดลม
40 หอยดอง หอยดอง
41 อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม
42 อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
43 เค็มถั่วเหลือง เค็มถั่วเหลือง
44 เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์
45 เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้
46 เห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ำซีอิ๊ว เห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ำซีอิ๊ว
47 แคบหมู แคบหมูไร้มัน ปรุงรสพิเศษ
48 แฟ้มเอกสาร แฟ้มเอกสาร
49 ไข่เค็มดินสอพอง ไข่เป็ด พอกด้วยดินสอพองผสมเกลือไอโอดีนทิ้งไว้ตามกำหนดระยะเวลา นำมาทอดเป็นไข่ดาวหรือต้มเป็นไข่เค็ม เก็บไว้รับประทานได้นาน
50 ไชโป้วหวาน ไชโป้วหวาน
51 ไม้มงคล ไม้มงคล
52 ไวน์ องุ่นและลูกยอหมักตามขั้นตอนและวิธีการจนเป็นไวน์ผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 15%

สินค้าโอทอป ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ตุ๊กตางานฝีมือ
สมุทรปราการ
ศิลปะปนแก้ว
สมุทรปราการ
รุ่งเจริญ ไทยฟู๊ด
สมุทรปราการ
Thai Food Coatings Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Bordin Footwear Corp., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
กลุ่มขนมไทยใบตอง
สมุทรปราการ
World Polykraft Co.,Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Heinz Win Chance Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Leather Comfort Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Thai Agri Foods Public Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Colleen Pencil (Thailand) Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ