ข้อมูลตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตลาดขวัญอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุม ต.ส่วนใหญ่ ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนมีมากขึ้น และความเหมาะสมทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทุบรี

อาชีพ

อาชีพหลัก อตุสาหกรรม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- การไฟฟ้า มีสำนักงานไฟฟ้า 2 แห่ง คือ การไฟฟ้าเขตนนทบุรี และการไฟฟ้าบางใหญ่ จำนวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งสิ้น 3,019.55ล้านหน่วย
- การประปา มีที่ทำการ 2 แห่ง ให้บริการในพื้นที่ 200,444 ตารางกิโลเมตร ปริมาณที่ผลิต 122.019 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำจำหน่าย 70.645 ้ล้านลบ.ม.
- การสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ 4 แห่ง มีโทรศัพท์

การเดินทาง

ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนประชารษฎร์ ถนนสนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี1 และถนนพิบูลสงคราม
ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนสามัคคี ถนนเรวดี ถนนวัดบัวขวัญ
เส้นทางลัด ได้แก่ - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กับถนนพิบูลสงคราม
- ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กับถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนนทุบรี 1
- ถนนกรุงเทพ-นนทุบรี กับถนนติวานนท์ และถนนอัคนี
- ถนนรัตนาธิเบศร ถนนติวานนท์ และถนนนนทบุรี


ผลิตภัณฑ์

บายศรีผ้า, ผลิตภัณฑ์จากผ้า,ต้นไม้ดอกไม้ประดิษฐ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถักโครเชต์ กระเป๋าถักโครเชต์
2 กล่องไม้ติดกระดาษสา-กระดาษสับปะรด กล่องไม้ติดกระดาษสา-กระดาษสับปะรด
3 งานไม้เพ้นท์สี งานไม้เพ้นท์สี
4 จักสานพลาสติก กระเป๋า ตะกร้า จักสานจากพลาสติก
5 ซอสสุกี้และซอสบาบีคิว ซอสสุกี้และซอสบาบีคิว
6 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
7 ตุ๊กตาวูดู ตุ๊กตาวูดู
8 ต้นไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ ต้นกล้วย กอบัว ดอกไม้ทั่วไป
9 น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มสุกี้
10 น้ำผลไม้คุณกบ น้ำผลไม้คุณกบ
11 น้ำพริกต่างๆ น้ำพริกต่างๆ
12 บายศรีผ้า บายศรีผ้า
13 ผลิตภัณฑ์จากดินไทย ผลิตภัณฑ์จากดินไทย
14 ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า นำมาจัดเป็นชุดการละเล่นของเด็กไทย ภาพวิว ภาพกินรี เป็นต้น
15 ผลิตภัณฑ์จากสบู่หอม ผลิตภัณฑ์จากสบู่หอม
16 ผลิตภัณฑ์จากแก้ว ผลิตภัณฑ์จากแก้ว
17 ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
18 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ล้างพื้น ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะ สบู่เหลว น้ำซาวข้าว ฯลฯ
19 ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
20 ผ้าม่านลายไทย ผ้าม่านลายไทย
21 ภาพศิลปะฝาผนังไทยประดิษฐ์ ภาพศิลปะฝาผนังไทยประดิษฐ์
22 หมี่กรอบ หมี่กรอบ
23 เครื่องประดับจิวเวอรี่แอนด์สโตน เครื่องประดับจิวเวอรี่แอนด์สโตน
24 เครื่องประดับหินสี (สุเทพ) เครื่องประดับหินสี
25 เครื่องประดับและเครื่องใช้จากหินชนิดต่าง ๆ เครื่องประดับและเครื่องใช้จากหินชนิดต่าง ๆ อาทิ Turquoise , Alsulite , Crisacola , Spinyoyster , Matakite and Sugilite
26 เจลน้ำแร่สำหรับอาบน้ำ เจลน้ำแร่สำหรับอาบน้ำ
27 เจลน้ำแร่สำหรับอาบน้ำ เจลน้ำแร่สำหรับอาบน้ำ
28 เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Particle Board)
29 เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
30 เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป
31 ไอศครีมกะทิสด ไอศครีมกะทิสด

สินค้าโอทอป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี

HONEY GLASS GROUP
นนทบุรี
Nippon Sangyo Co., Ltd.(B2B)
นนทบุรี
Global Soft Co., Ltd.(B2B)
นนทบุรี
LIV-Better Industries Co., Ltd.(B2B)
นนทบุรี