ข้อมูลตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกระสออยู่เในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุม ต.ส่วนใหญ่ ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนมีมากขึ้น และความเหมาะสมทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ไทรม้า อ.เมืองจ.นนทุบรี และแม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก อุตสาหกรรม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- การไฟฟ้า มีสำนักงานไฟฟ้า 2 แห่ง คือ การไฟฟ้าเขตนนทบุรี และการไฟฟ้าบางใหญ่ จำนวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งสิ้น 3,019.55ล้านหน่วย
- การประปา มีที่ทำการ 2 แห่ง ให้บริการในพื้นที่ 200,444 ตารางกิโลเมตร ปริมาณที่ผลิต 122.019 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำจำหน่าย 70.645 ล้านลบ.ม.
- การสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ 4 แห่ง มีโทรศัพท์

การเดินทาง

ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนประชารษฎร์ ถนนสนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี1 และถนนพิบูลสงคราม
ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนสามัคคี ถนนเรวดี ถนนวัดบัวขวัญ
เส้นทางลัด ได้แก่ - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กับถนนพิบูลสงคราม
- ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กับถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนนทุบรี 1
- ถนนกรุงเทพ-นนทุบรี กับถนนติวานนท์ และถนนอัคนี
- ถนนรัตนาธิเบศร ถนนติวานนท์ และถนนนนทบุรี

ผลิตภัณฑ์

ลูกเต๋า-น้ำมันยูคัล-รถจากกระป๋องรีไซเคิล

สถานที่

1.วัดกลางบางซื่อ
2.วัดแคนอก
3.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
4.วัดน้อยนอก
5.วัดบัวขวัญ
6.วัดสมรโกฎิ

โรงแรม
1 นนทบุรี พาเลซ 3/19 หมู่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2969 0160-9 โทรสาร : 0 2969 0150 จำนวนที่พัก 165 ห้อง, ราคา 880 - 1,500 บาท
2 บ้านสวย อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โฮเทล (รัตนาธิเบศร์) 888 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 24 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-950-2355 ห้องพักรายวัน 550 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง ห้องพักรายเดือน เริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน
3 บ้านสวย อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โฮเทล (เชิงสะพานพระนั่งเกล้า) 38/11 หมู่ 4 ซ.รัตนาธิเบศร์ 36 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-969-9889 ห้องพักรายวัน 550 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง ห้องพักรายเดือน เริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน
4 ปาร์ค อินน์ โฮเต็ล 30/11 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2589 9225-9 จำนวนที่พัก 54 ห้อง, ราคา 600 บาท
5 ริชมอนด์ โฮเต็ล 69/783-787 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2591 7854–63 โทรสาร : 0 2580 9879 จำนวนที่พัก 116 ห้อง, ราคา 1,200 - 1,400 บาท
6 รีเจ้นท์ โฮเต็ล แอนด์ อพาร์ทเมนท์ 47/13 ถ.งามวงศ์วาน ซ.9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2952 5500 โทรสาร : 0 2952 7348 จำนวนที่พัก 228 ห้อง, ราคา 400 - 3,500 บาท
7 เดอะ เล็คกาซี่ 9/37 ซ.งามวงศ์วาน 23 (ซ.วัดบัวขวัญ) ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0 2591 7720-9 โทรสาร : 0 2952 8819 จำนวนที่พัก 160 ห้อง, ราคา 700 - 1,400 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าย่าม กระเป๋าย่าม
2 ของตกแต่ง ของตกแต่ง
3 งานถักโครเชต์ งานถักโครเชต์
4 งานประดับมุก งานประดับมุก (กรอบรูป, กระเป๋า)
5 ชุดตุ๊กตาบาบี้และอุปกรณ์ ชุดตุ๊กตาบาบี้และอุปกรณ์
6 ชุดแต่งงาน ชุดแต่งงาน
7 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
8 ผลิตภัณฑ์จากกระป๋องรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากกระป๋องรีไซเคิล
9 ผลิตภัณฑ์ถั่วอบกรอบ ผลิตภัณฑ์ถั่วอบกรอบ
10 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าไหม
11 ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
12 ผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งตุ๊กตา ผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายตุ๊กตา
13 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ของตกแต่งและประดับภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ของตกแต่งและประดับภายในบ้าน เช่น หมอน จาน ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น
14 ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าพิมพ์ลาย
15 พิซซ่าโรตีหน้าต่างๆ พิซซ่าโรตีหน้าต่างๆ
16 ยาสีฟันสมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพร "ทิพสยาม"
17 ลูกเต๋า ลูกเต๋า 1 ชุด มี 3 ลูก ตันแท้ ขัดมัน คัดพิเศษ มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ
18 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร
19 สมุนไพรกำจัดปลวก สมุนไพรกำจัดปลวก
20 สมุนไพรไล่หนู ฆ่าเชื้อโรค ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
21 หัตถกรรมจากกระดาษสา หัตถกรรมจากกระดาษสา
22 หัตถกรรมเซรามิค หัตถกรรมเซรามิค
23 เกิบสเปรย์ระงับกลิ่น เกิบสเปรย์ระงับกลิ่น
24 เครื่องประดับลงยาสี เครื่องประดับลงยาสี
25 เครื่องประดับหินสี เครื่องประดับหินสี
26 เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา
27 เฉาก๊วยโบราณ เฉาก๊วยโบราณ
28 เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้
29 แจ่วอีสาน แจ่วอีสาน
30 โซฟาหนัง โซฟาหนัง

สินค้าโอทอป ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี