ข้อมูลตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี และอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากอำเภอเมืองนนทบุรี 12 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,508 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,934 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดนนทบุรี โดยถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบางพลูเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย หรือใช้ทางเรือจากคลองอ้อม-แม่น้ำเจ้าพระยา สมารถไปถึงท่าศิริราช ท่าช้าง กรุงเทพฯได้

ผลิตภัณฑ์

การรำกลองยาวประยุกต์-น้ำปลาหวาน-พิมเสนน้ำ-เครื่องถม

สถานที่

1.วัดบางกร่าง
2.วัดปราสาท
3.วัดแคใน
4.วัดขวัญเมือง
5.วัดบางระโหง
6.วัดโบสถ์ดอนพรหม
7.วัดประชารังสรรค์
8.สนามกีฬาจังหวัด
9.สถานีอนามัยตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดปราสาท วัดปราสาทเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีแล้ว สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 2 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่ควรศึกษา พระประธานเก่าแก่มีรูปทรงโค้งคล้ายเรือ มีกำแพงแก้ว สองชั้นซึ่งมีร่องรอยให้ศึกษาได้ ปัจจุบันทรุดโทรมมากแล้ว ทางวัดกำลังวางแผนบูรณะซ่อมแซม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียมโทนดอง 3 รส กระเทียมโทนดอง 3 รส
2 ของบูชาขนาดจิ๋ว ของบูชาขนาดจิ๋ว
3 น้ำปลาหวาน ผู้พันอู๊ด น้ำปลาหวาน ผู้พันอู๊ด ทานกับผลไม้หลากชนิด อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
4 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
6 พิมเสนน้ำ พิมเสนน้ำ สูดแก้ลม ดมแก้หวัด ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย โดยไม่ทำให้ระคายเคลืองต่อผิวหนัง
7 มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
8 รำกลองยาวประยุกต์ ศิลปะการแสดงรำกลองยาวประยุกต์ ของชาวบ้านตำบลบางกร่าง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง ที่อนุรักษ์สืบต่อกันมา โดยมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยบ้าง รับแสดงตามงานบวช งานแต่ง งานมงคลต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
9 เครื่องถมเงิน-ถมทอง เครื่องถมเงิน-ถมทอง
10 เสื้อผ้ามัดย้อม เสื้อผ้ามัดย้อม สำเร็จรูป
11 เสื้อผ้าสำเร็จรูปมัดย้อม

สินค้าโอทอป ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี