ข้อมูลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ได้มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่า แต่ก่อนบริเวณนี้ไม่มีผู้คนอาศัยมากนัก มีแต่ที่นาและลำคลองสายต่างๆผ่าน การเดินทางใช้เรือเป็นหลัก ระยะเวลาเดินทางก็นานมาก ผู้ที่เดินทางผ่านบริเวณนี้เป็นประจำจึงช่วยกันสร้างศาลาสำหรับพักเหนื่อยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอยู่ตรงกลางพื้นที่นี้ เมื่อชุมชนขยายจำนวนมากขึ้นจนตั้งเป็นตำบลได้ ก็เรียกตำบลที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้ว่า"ตำบลศาลากลาง"

พื้นที่

ที่ตั้งตำบลศาลากลางเป็นพื้นที่ลุ่มมีลักษณะเป็นรูปอ่างกะทะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบางกรวย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปลายยาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำเกษตรกร ทำสวนไม้ดอก ผลไม้ นาบัว
รองลงมาคือ เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,800 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางรถยนต์ เดินทางจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ใช้ถนนรัตนาธิเบศร์ถึงถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ผ่านสะพานที่ 1 พอลอดใต้สะพานที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง ผ่านวัดอุบลนาราม เลียบคลองผ่านวัดใหม่เลี้ยวซ้ายจะถึงอบต.ศาลากลาง

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด / ผักปลอดสารพิษ-ดอกบัว

สถานที่

1.วัดใหม่ผดุงเขต
2.องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
3.สำนักลานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนนทบุรี
4.ฝ่ายพลับพลาพิธี กองก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 งานประดิษฐ์จากผ้า งานประดิษฐ์จากผ้า"บายศรีผ้า"
2 ดอกบัว ดอกบัวพร้อมจำหน่ายจากกลุ่มผู้ทำนาบัว ต.ศาลากลาง ขายส่งไปที่ต่างๆ เช่น ปากคลองตลาด
3 น้ำหมักชีวภาพ
4 ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ ปลูกด้วยปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตเองโดยการหมักสะเดาและวัสดุต่างๆ และยาปราบศัตรูพืชธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
5 สเปรย์ไล่เห็บหมัด สเปรย์ไล่เห็บหมัด

สินค้าโอทอป ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี