ข้อมูลตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา(www.bangrakpattana.go.th)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางรักพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.บางบัวทอง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านคลองบางแพรก บ้านคลองนิ้วค่อม บ้านบางแพรก บ้านคลองบางไผ่ บ้านอ่าวกระท้อน บ้านลาดปลาดุก บ้านคลองวัดลาดปลาดุก

พื้นที่

เป็นชุมชนเมือง มีจำนวนประชากรมากที่สุดของ อ.บางบัวทอง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ภายในมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งอยู่ไม่มากนัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พิมลราช และ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

อาชีพ

ทำการเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 17,244 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 16,250 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 302 ผ่านตัว อ.เมืองนนทบุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเข้าสู่ อ.บางบัวทองให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3215 จะเข้าสู่ ต.บางรักพัฒนา ระยะทางจากตัวเมืองนนทบุรีประมาณ 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หัตถศิลปดินมังกรทอง, ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 ครีมอาบน้ำแร่สมุนไพร ครีมอาบน้ำแร่สมุนไพร
3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยผสมดินญี่ปุ่น
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
6 ดอกไม้สดอบแห้ง ดอกไม้สดอบแห้ง
7 ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว
8 ที่หุ้มเข็มขัดนิรภัยสมุนไพร ที่หุ้มเข็มขัดนิรภัยสมุนไพร
9 น้ำมัลเบอรี่ (ลูกหม่อน) น้ำมัลเบอรี่ (ลูกหม่อน)
10 น้ำมัลเบอรี่ (ลูกหม่อน) 100% ตรา More Juice น้ำมัลเบอรี่ (ลูกหม่อน) 100% ตรา More Juice
11 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน
12 ปลอกหมอนถัก ปลอกหมอนถัก
13 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสผลไม้ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสผลไม้
14 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
15 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
16 ผลิตภัณฑ์จากมุก ผลิตภัณฑ์จากมุก อาทิเช่น ตะเกียบ ที่จิ้มผลไม้ ที่คนเหล้า ที่รองแก้ว ถาดเสริฟน้ำ ปลอกผ้าเช็ดปาก
17 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
18 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
19 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
20 หัตถกรรมดินปั้น หัตถกรรมดินปั้น
21 หัตถศิลปดินมังกรทอง งานสร้างสรรค์จากดินมังกรทองที่เป็นดินเนื้อละเอียดอ่อน นุ่มเนียนเป็นพิเศษและมีสีสันสวยสดคงทนเมื่อแห้งสำเร็จเป็นงานประดิษฐ์แล้ว ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เริ่มต้นจากงานหัตถกรรมง่ายๆจนถึงงานปฏิมากรรมที่ยากๆได้อย่างง่ายดาย ทั้งดอกไม้ ของตกแต่ง ต้นไม้ต่างๆ กรอบรูป 3 มิติซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลก และทางกลุ่มรับประดิษฐ์งานตามสั่งได้ทุกชนิด
22 ออ๊ดปลาทูเค็ม ออ๊ดปลาทูเค็ม
23 อาหารจิ๋ว อาหารจิ๋ว
24 เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร
25 เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร
26 เทียนจากลูกตาลและก้านตาล เทียนจากลูกตาลและก้านตาล
27 เปเปอร์มาเช่ นูนต่ำ เปเปอร์มาเช่ นูนต่ำ
28 เสื้อบาติก-เพ้นท์สี เสื้อบาติก-เพ้นท์สี
29 เสื้อผ้าเปลือกไหมบาติก
30 แกะสลักจากมะพร้าวทุย แกะสลักจากมะพร้าวทุย
31 ไข่เค็ม ไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

Jeda
นนทบุรี
CHAWALA craft&decor
นนทบุรี
Thai Inter Store Co., Ltd.(B2B)
นนทบุรี