ข้อมูลตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ปทุมธานี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 46 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,565,856 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา

พื้นที่

ตำบลบางปรอก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี สภาพเป็นเขตเมือง ที่มีการคมนาคมสะดวก และอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านฉาง อ.เมือง และ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก

สถานที่

1) ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมือง
2) ศาลหลักเมือง
3) โรงพยาบาลปทุมธานี
4) วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดโสการาม วัดฉาง วัดโคก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดหงษ์ปทุมาวาส ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านคลองบางปรอก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (12000)
2 วัดหงษ์ปทุมาวาส
3 วัดหงษ์ปทุมาวาส

ร้านอาหาร
1 กุ้งเต้นอึ้งจั้วก 12 ถนนเทศบาลสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. 581-616 ร้านอาหารกุ้งเต้นดั้งเดิม ในปัจจุบัน มีอาหารนานาชนิด
2 สเต็ตชิมเอง (Stea 4/9 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120 อาหาร ไทย ฝรั่ง มีสเต็คต่างๆ
3 โกซี 170-176 ถนนเจริญผลวัฒนา ต.บางปรอก ตลาดเจริญผลวัฒนา อ.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบแผ่น กล้วยอบแผ่น
2 น้ำพริกแม่บุญเรือง น้ำพริกแม่บุญเรือง
3 ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว
4 ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ

สินค้าโอทอป ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี