ข้อมูลตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านกระแชง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองพลัง บ้านเตาอิฐ บ้านคลองบ้านกระแชง บ้านโผลงเผลง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลกระแชงและตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคก
ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านกลางและตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบางพูดอำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบางโพธิ์เหนืออำเภอสามโคก

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
โดยตำบลบ้านกระแชงอยู่ติดกับตัวเมืองปทุมธานีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลิตภัณฑ์

ขนมนางเล็ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมนางเล็ด
2 ข้าวแช่แม่ประเทียบ ข้าวแช่แม่ประเทียบ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง ปทุมธานี