ข้อมูลตำบลบางพูด อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลบางพูดมีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่ ต.ท้ายโกลน อ.เชียงราก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเขตพื้นที่เป็นตำบลบางพูด อ.เมือง และสมัยก่อนนั้นต.บางพูด มีจำนวนหมู่บ้านเพียง 4 หมู่ มีประชากรจำนวนไม่มาก จึงได้ไปรวมกันกับ ต.สวนพริกไทย และภายหลังจึงได้แยกออกมาจาก ต.สวนพริกไทย อีกครั้งหนึ่ง ยังคงใช้ชื่อ ต.บางพูดอยู่แต่ได้เพิ่มการปกครองขึ้น อีก 2 หมู่ รวมเป็น 6 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองน้ำอ้อม และคลองเปรมประชากรไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม เกษตรกรรม ประกอบการพาณิชย์

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้าเข้าถึง 6 หมู่ มีไฟฟ้าเต็มพื้นที่ แต่ไม่มีไฟฟ้าตามถนนสายหลัก
- โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง ส่วนโทรศัพท์มีเกือบทุกหลังคาเรือน
- ประปาของหมู่บ้านมี 2 แห่ง

การเดินทาง

1.จากทางรังสิต นั้งรถโดยสารประจำทาง รังสิต-บางประอิน ระยะประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วลงตรงปากซอยบุญมาอุทิศ ก่อนถึงประตูน้ำเชียงราก
2.จากศาลากลางจังหวัด นั่งรถโดยสารประจำทาง ปทุม-วัดดาวเรือง ระยะทาง 15 กิโลเมตร ลงหน้า อบต.

สถานที่

1.วัดเวฬุวัน
2.วัดดาวเรือง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดดาวเรือง อยู่คลองน้ำอ้อม หน้าวัดมีปลาสวาย
2 วัดเวฬุวัน ใกล้ๆ กับสถานีรถไฟเชียงราก

ร้านอาหาร
1 ร้านภูมิใจโภชนา หน้าวัดดาวเรือง หมู่ที่6 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาหารตามสั่ง
2 ร้านเปล่งอาหารป่า ริมถนนเลียบคลองเปรม หมู่ที่ 3 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธา อาหารป่า อาหารตามสั่ง
3 ไผ่ริมคลองคาราโอเ ริมคลองเปรม หมู่ที่3 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแตน
2 ดอกบานไม่รู้โรย 7 สี
3 ขนมทองม้วน ทองม้วน ทองพับ กรอบมีรสชาติหวาน มัน
4 ขนมหม้อแกง เป็นขนมไทยโบราณทำกันมานาน
5 ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
6 เนื้อสวรรค์ - หมูสวรรค์ เนื้อสวรรค์ - หมูสวรรค์

สินค้าโอทอป ตำบลบางพูด อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางพูด อำเภอเมือง ปทุมธานี