ข้อมูลตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองห้า เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.รังสิต, บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลคลองห้าตั้งถัดจากตำบลคลองสี่ ห่างจากทางแยกประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมไทย,ไวน์ผลไม้

สถานที่

1. วัดหัตถสารเกษตร
2. สนามกอล์ฟอัลไพน์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอำนวยประโยชน์ในการรวบรวมเก็บรักษา จัดแสดง ให้บริการข้อมูล และอนุรักษ์เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมวงศ์ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระองค์ โดยดำเนินการจัดเก็บและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล และนี้ยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเกิดความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริเวณเทคโนโลยีธานี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ อาคารออกแบบเป็นรูปลูกเต๋า ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงนิทรรศการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ชั้นแรก จัดแสดงภาพ และผลงานนักวิทยาศาสตร์ การจำลองลูกโลกขนาดใหญ่ ชั้นที่ 2 จัดแสดงหุ่นจำลอง ลูซี่ ที่ทำจากฟอสซิล เป็นรูปเหมือนที่แสดงถึงการกำเนิดมนุษย์คนแรก ยานอวกาศ และมนุษย์อวกาศจำลอง ชั้นที่ 3 เป็นอุโมงค์เงา และเรือนไม้ จัดแสดงในเรื่องของแสง (มีต่อ)
3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ต่อ) ชั้นที่ 4 จัดแสดงพื้นฐาน และเทคโนโลยีในประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา การผลิตด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ชั้นที่ 5 คือแสดงการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และ ชั้นที่ 6 แสดงถึงภูมิปัญญาไทย อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท การเดินทางไปสามารถโดยสารรถประจำทางปรับอากาศสาย ปอ.1155 จากตลาดรังสิตโดยขึ้นรถสายรังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค-พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 577-4172-8
5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
8 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
11 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าประเภทขึ้นรูปจากผักตบชวา กระเป๋าประเภทขึ้นรูปจากผักตบชวา
2 ขนมไทย ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ผลิตจากถั่วและไข่เป็ด มีรสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 ไวน์ผลไม้ ผลิตภัณฑ์สุราแช่ ประเภทไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี