ข้อมูลตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสนั่น(ช่วงคลอง 9-11 ถนนรังสิต-นครนายก กม.21-26) เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอธัญบุรี อดีตเป็นพื้นที่ป่ามีบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีชื่อแดนสี่สิบ มีเขตแดนระหว่างอำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี (ในปัจจุบัน) บึงน้ำนี้มีสัตว์ป่าลงมากินเป็นจำนวนมาก เช่น ช้างป่า หมู่ป่า เก้ง กวาง สุนัขป่า และเสือโคร่งฯลฯ จะมีเสียงเอ็ดอึงอึกทึกครึกโครม ดังสนั่นลั่นทุ่งอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบึงสนั่น ต่อมายกฐานะเป็นตำบลบึงสนั่นขึ้นอยู่กับอำเภอรังสิต (ธัญบุรี)

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งคลองรังสิต

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- ไฟฟา ประปา โทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ถนนรังสิต - นครนายก เดินทางด้วยรถยนต์

ผลิตภัณฑ์

สาโท

สถานที่

1.วัดขุมแก้ว
2.คลองรังสิต
3.การคมนาคม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 ข้าวพันธ์คลองหลวง 1 พันธุ์ข้าวคลองหลวง 1 เป็นข้าวพันธุ์ที่สวยงามมากขยายพันธุ์ง่ายและแปรรูปได้หลายอย่าง
3 สบู่เหลวบัวบก สบู่เหลวบัวบก
4 สาโทไชโย สาโทไชโย หมักบ่มนาน มีคุณภาพ เหมือนไวน์ ไม่หวานใส่ขวดเซรามิกอย่างดี

สินค้าโอทอป ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี