ข้อมูลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลระแหง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อน้ำเชี่ยว บ้านคลองลาดหลุมแก้ว บ้านโยธา บ้านระแหง บ้านคลองโยธา บ้านคลองระแหง บ้านปลายคลองระแหง บ้านคลองถ้ำตะบัน บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ บ้านคลองถ้ำตะบัน บ้านปลายคลองระแหง บ้านคลองตับผักชี

พื้นที่

เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อเงิน และ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองพระอุดม และ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมวัน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คูขวาง และ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมวัน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หน้าไม้ และ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมวัน

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
จากตัวเมืองเข้าสู่ตำบลระแหง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 346 มุ่งหน้า อ.ลาดหลุมแก้ว ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนุนอบกรอบ

สถานที่

1.วัดบัวแก้วเกษร
2.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนุนอบกรอบ ขนุนอบกรอบ
2 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เป็นการนำผักตบชวา ที่มีอยู่มากในลำคลองมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาทำเป็นตระกร้าใส่ภาชนะต่างเช่น เช่น นำมาเป็นตระกร้าใส่เสื้อผ้า หรือนำมาเป็นตระกร้าใส่กระถางต้นไม้ก็ได้
3 พืชผักอาหาร พืชผักอาหาร
4 ยาสีฟันเดนตาเมท ยาสีฟันเดนตาเมท
5 อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี