ข้อมูลตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นถนนทางเดินเท้าและทางลูกรังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่าง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เพื่อเดินทางไปจังหวัดนครนายก เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณนี้ ดวงอาทิตย์คล้อยลงใกล้เวลาพลบค่ำ ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ จึงพักค้างคืน ณ ศาลาที่พักสำหรับนักเดินทางอยู่ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ค่ำตะวันคล้อย” ต่อมาจึงเหลือเพียง “คำพร้อย” ประกอบกับบริเวณนี้มีบึงขนาดใหญ่อยู่ จึงเรียกชื่อบริเวณนี้เป็นบึงคำพร้อยตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลยังเป็นพื้นที่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ การทำนา ทำสวน
อาชีพรอง คือ การรับจ้าง ค้าขาย การเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ตำบลบึงคำพร้อย มีสาธารณูปโภคครบถ้วน ทั้งถนน ไฟฟ้า น้ำประปาบาดาล เป็นต้น

การเดินทาง

ใช้ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ - รังสิต แยกไปทางอำเภอลำลูกกา โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 3312 ซึ่งตำบลบึงคำพร้อยอยู่ห่างจากทางแยกตรงสนามธูปเตมีย์ประมาณ 12 กิโลเมตร

มีรถประจำทางผ่าน จำนวน 3 สาย คือ
1. รถประจำทางปรับอากาศ สาย 543 จากเขตบางเขน–คลอง 7
2. รถประจำทางสะพานใหม่ - ลำลูกกา
3. รถประจำทางรังสิต - ลำลูกกา

ผลิตภัณฑ์

ปลาดุกแดดเดียว ผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย

สถานที่

1. วัดใหม่คลอง 7หมู่ที่ 1(วัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบมอญ)
2. วัดราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ที่ 4(มีการนวดแผนไทยและพิพิธภัณฑ์พระ)
3. วัดเกตุประภา หมู่ที่ 9(มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก)
4. วัดประชุมราษฎร์ หมู่ที่ 11(มีพระองค์ใหญ่และสวยงามมาก)
5. วัดปัญจทายิกาวาสหมู่ที่ 12(วัดนิกายธรรมยุต)
6. วัดแจ้งลำหิน หมู่ที่ 18 (มีพระพุทธโสธรจำลองประดิษฐานอยู่)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดประชุมราษฏร์
2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องกระดาษทิชชูจากกระดาษรีไซเคิล กล่องกระดาษทิชชูจากกระดาษรีไซเคิล
2 ขี้ผึ้งไพลสด ขี้ผึ้งไพลสด
3 น้ำพริกเผาไตปลา ตราครูพร น้ำพริกเผาไตปลา ตราครูพร
4 ปลาดุกแดดเดียวทอด ปลาดุกแดดเดียวทอด
5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
6 ผ้าไหมคลุมไหล่ ผ้าไหมคลุมไหล่
7 ภาพต่อลาย จากไม้วีเนียร์ ภาพต่อลาย จากไม้วีเนียร์
8 หัตถกรรมจักสานจากหวาย หัตถกรรมจักสานจากหวาย
9 เทียนหอม เทียนหอม

สินค้าโอทอป ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี