ข้อมูลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลลำไทร ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลำลูกกา ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองหกวา ,หมู่ 2 บ้านตลาดคลองสิบสอง ,หมู่ 3 บ้านคลองสิบสองล่าง ,หมู่ 4 บ้านคลองหกวา ,หมู่ 5 บ้านคลองสิบเอ็ดหกวา ,หมู่ 6 บ้านคลองสิบเอ็ดสายกลาง ,หมู่ 7 บ้านคลองสิบเอ็ดสายกลาง ,หมู่ 8 บ้านคลองกลาง ,หมู่ 9 บ้านลำไทร ,หมู่ 10 บ้านคลองหกวา ,หมู่ 11 บ้านคลองสิบสองสายกลาง ,หมู่ 12 บ้านคลองสิบสองสายกลาง ,หมู่ 13 บ้านคลองสิบสองสายกลาง ,หมู่ 14 บ้านคลองสิบสองสายกลาง
นอกจากนี้ ตำบลลำไทร มีที่มาจากบริเวณคลองสิบสอง มีบึงอยู่หนึ่งแห่ง มีธารน้ำไหลผ่าน และบริเวณรอยๆ มีต้นไทรขึ้นอยู่รอบ เมื่อมีคนมาตั้งถิ่นฐาน จึงเรียกว่า "บึงลำไทร" และต่อมาเรียกชื่อเหลือเพียง "ลำไทร"

พื้นที่

ตำบลลำไทร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลำลูกกา ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำลูกกาประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 55 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,244 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

- ทางบก ได้แก่ ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา ถนนเลียบคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันออก ถนนเลียบคลองซอยที่ 12 ซึ่งเชื่อมต่อถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองกลางฝั่งตะวันออก ถนนเลียบคลองหกวาฝั่งใต้(ลำไทร-นิมิตรใหม่)
- ทางน้ำ ได้แก่ คลองซอยที่ 11 คลองซอยที่ 12 คลองกลาง คลองหกวา

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบผัก ผลไม้-ปลาดุกอุย,เนื้อหมูแปรรูป,สิ่งประดิษฐ์ธรร

สินค้าโอทอป ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี