ข้อมูลตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงคอไห เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอลำลูกกา ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลอง 14 หมู่ 2 บ้านคลอง 14 หมู่ 3 บ้านคลอง 14 หมู่ 4 บ้านคลอง 13 หมู่ 5 บ้านคลอง 13 หมู่ 6 บ้านคลอง 13 หมู่ 7 บ้านคลอง 12 หมู่ 8 บ้านคลอง 12 หมู่ 9 บ้านคลอง 12 หมู่ 10 บ้านคลอง 12 หมู่ 11 บ้านคลอง 11 หมู่ 12 บ้านคลอง 11

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำไทร และ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ - รังสิต แยกไปทางอำเภอลำลูกกา โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 3312 เมื่อถึงตำบลพืชอุดมแล้วให้แยกใช้เส้นถนนเลียบคลอง 13

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา-หญ้าปูสนาม

สถานที่

1.วัดโสภณาราม ม. 9

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หญ้าปูสนาม ผลิตภัณฑ์หญ้าปูสนาม มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือก ทั้งหญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลย์ หญ้านวลน้อย และหญ้าเบอร์มิวด้า และได้จัดส่งไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซีย บรูไน
2 หัตถกรรมจักสานผักตบชวา มีหลายรูปแบบ ทั้งกระเป๋า คือ ทรงกลม ทรงจันทร์ กระเป๋าหิ้ว และตะกล้าทรงต่าง ๆ
3 เรือนไทยและวิถีชีวิต เรือนไทยและวิถีชีวิต

สินค้าโอทอป ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี