ข้อมูลตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพืชอุดม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และ ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

เกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป

การเดินทาง

ใช้ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ - รังสิต แยกไปทางอำเภอลำลูกกา โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 3312 ซึ่งตำบลพืชอุดมอยู่ห่างจากทางแยกตรงสนามธูปเตมีย์ประมาณ 35 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบแผ่น กระยาสารท ทองม้วน ถั่วทอด

สถานที่

1.วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 6

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบแผ่น กระยาสารท ทองม้วน ถั่วทอด กล้วยอบแผ่น กระยาสารท ทองม้วน ถั่วทอด ผลผลิตของกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งวัตถุดิบหาได้ในพื้นที่เกือบทั้งหมด มีรสชาดหอม หวาน มัน
2 ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ตราไอยรา ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ตราไอยรา

สินค้าโอทอป ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี