ข้อมูลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมืองสามโคกเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีปรากฎในแผนที่ชาวฮอลันดา พ.ศ.2193 ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ตามประวัติของเมืองมีชาวรามัญ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เข้ามาตั้งบ้านเรือน บริเวณวัดสิงห์ได้พบเตาโบราณเผา "โอ่งอ่าง" ตุ่มสามโคกมี 4 หมู่บ้าน คือ ตองเบรอะ ทาส มะขามป้อมและคลองวัดแจ้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางเตย, ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางโพธิ์เหนือ และ ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาชีพ

ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

การสาธาณูปโภคมีครบทุกอย่าง

การเดินทาง

ตำบลสามโคกอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 35 กม. ไปได้หลายเส้นทาง ทางรถยนต์ ถนนหมายเลข 346, 32, 340 ทางเรือ ก็ไปได้สะดวก ตำบลสามโคกตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถนำเรือเข้าท่องเที่ยว จอดได้ทุกท่า โดยเฉพาะท่าเรือวัดสิงห์ สามารถเข้าชม เตา"โอ่งอ่าง"

ผลิตภัณฑ์

ขนมไทย,เครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก,ไอศครีม

สถานที่

1) โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
2) วัดสิงห์
3) วัดสามโคก
4)วัดสะแก
5)วัดแจ้ง
6)ตำหนัก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากตัวเมือง 3 กม. สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่แห่งแรก ในสมัยที่ชาวมอญอพยพมาตั้งหลักแหล่ง ในชุมชนวัดสิงห์ที่สำคัญ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา มีศาลาพิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ ศิลปะแบบมอญ และพระแท่นบรรทมรัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสามโคก รอบ ๆ วัด ยังมีชาวบ้านที่ยังคงทำอิฐมอญแบบเก่า เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2 วัดสิงห์ วัดสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อกันว่าสร้างเมื่อครั้งที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนี้ ในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ มีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางสะดุ้งมาร สมัยกรุงศรีอยุธยา
3 โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
4 โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
5 วัดสิงห์ นอกจากนี้ บนกุฎิของวัดยังมีโบราณวัตถุที่เก็บรวมรวมไว้ เช่น แท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอิฐมอญแบบเก่า การเข้าชมต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดก่อน การเดินทางใช้ถนนสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ขวามือ ผ่านอู่ต่อเรือ และวัดตำหนัก
6 วัดสิงห์
7 วัดสิงห์
8 วัดสิงห์
9 วัดสิงห์
10 วัดสิงห์ ตุ่มสามโคก อยู่ในบริเวณวัดสิงห์
11 วัดสิงห์
12 วัดสามโคก ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก สร้างราวพ.ศ.2100 โดยชาวมอญสองพี่น้องสร้างวัดใกล้กัน ต่อมาภายหลังนำมารวมกันเป็นวัดเดียวคือ วัมสามโคกสิ่งสำคัญในวัดมีมากมาย เช่น กุฎเรือนไทย, ศาลาท่าน้ำทรงไทยโบราณ, หอไตร, ตุ่มสามโคก, ซุ้มหน้าต่างทรงเรือนแก้ว
13 วัดสามโคก
14 วัดสะแก ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก สร้างราว พ.ศ.2115 สมัยอยุธยาตอนกลางรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา จึงมีสิ่งเก่าแก่ในวัดมากมายได้แก่ หมู่เจดีย์, เจดีย์แบบจีน"ถะ", พระประธานที่งดงาม, หอระฆัง, วิหารเก่า, พระเจดีย์เก่า, พระพุทธรูป, อาคารเรือนไทย
15 วัดสะแก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมไทย จำหน่ายขนมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน มีทั้งขายปลีกและรับจัดเป็นชุด
2 ขนมไทย ขนมไทย
3 ตู้ไม้ ตู้ไม้
4 ผลิตภัณฑ์ผักสด ผลิตภัณฑ์ผักสด
5 พรม พรม
6 หัตถกรรมจากดิน หัตถกรรมจากดิน
7 เครื่องปันดินเผาขนาดเล็ก เป็นเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กย่อส่วนจากของจริง เป็นพุ่มดอกไม้ เป็นเครื่องครัว
8 ไอศกรีมนมผสมทุเรียน ตรายำมี่ ไอศกรีมนมผสมทุเรียน ตรายำมี่

สินค้าโอทอป ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก ปทุมธานี