ข้อมูลตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางโพธิ์เหนือ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสามโคก ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางนา ,หมู่ 2 บ้านปากคลอง .หมู่ 3 บ้านบางโพธิ์เหนือ ,หมู่ 4 บ้านปากบางโพธิ์เหนือ
นอกจากนี้ตำบลบ้านโพธิ์เหนือแต่เดิมมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ที่วัดบางโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี ต่อมาได้แบ่งเขตอำเภอ ทำให้วัดบางโพธิ์อยู่ในเขตอำเภอเมือง และตำบลนี้ชาวบ้านก็ยังเรียกว่าตำบลบางโพธิ์เหนือ ตามสภาพพื้นที่อยู่หนือเขตอำเภอเมืองขึ้นมา เขตตำบลจึงอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัด ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "บางโพธิ์เหนือ" จนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลักทำนา

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
แล้วใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 307 มุ่งหน้า อ.สามโคก แล้วก็เข้าสู่ตำบลบางเตย ระยะทางจากตัวเมืองเข้าสู่ตำบลบางเตยประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมกล้วย-ขนมตาล-ขนมใส่ไส้

สถานที่

1.วัดบางนา ม. 1

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกล้วย เป็นขนมไทยโบราณ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
2 ขนมตาล เป็นขนมไทยโบราณ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
3 ขนมใส่ไส้ เป็นขนมไทยโบราณ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี