ข้อมูลตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจำปาหล่อ สันนิษฐานว่าตั้งมาเป็นเวลา 100 ปีเศษ โดยมีขุนหลวงฤทธิ์ คำรณ เป็นกำนัน คนแรก ขุนจำปาหล่อฤทธิ์เป็นกำนันที่สอง อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ทำนา และใช้เกวียนหรือเรือเป็นพาหนะในการขนถ่ายผลผลิต ต่อมาได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านจำปาหล่อและตำบลจำปาหล่อจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

พื้นที่ของตำบลจำปาหล่อโดยทั่วไปเป็นราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแห หมู่ที่ 2,3,4 และตำบลคลองวัว หมู่ที่ 1,5
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลป่าโมก หมู่ที่ 3,7 และตำบลนรสิงห์ อ.ป่าโมก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมหาดไทย หมู่ที่ 41

อาชีพ

ทำนา ทำสวนทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 979 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

ตำบลจำปาหล่อ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางจากศาลากลางฯ ถนนอ่างทอง-โพธิ์พะยา ถึงสี่แยกไฟแดงที่ 2 (แยกเรือนจำอ่างทอง) เลี้ยวซ้ายใช้ถนนอ่างทอง-ป่าโมก ประมาณ 5 กิโลเมตร ตำบลอยู่ซ้ายมืออยู่ในวัดจำปาหล่อ

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

สถานที่

1.วัดจำปาหล่อ
2.วัดโพธิ์ทูล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย กล้วยอบเนย
2 ขนมเปี๊ยะพิมจำปา ขนมเปี๊ยะพิมจำปา
3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้ง
4 ไข่เค็ม ไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง อ่างทอง