ข้อมูลตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยอยุธยาเรียกตำบลนี้ว่า “บริเวณบ้านแห” เคยเป็นสมรภูมิศึกระหว่างอยุธยากับเมืองเชียงใหม่เมื่อปี 2128 และอยุธยาเป็นฝ่ายชนะศึกครั้งนั้น บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดเรียกว่า “บริเวณบ้านแห” ติดกับตำบลบางแก้ว ชื่อตำบลสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “โพส” แยกออกเป็น “โพ” หมายถึงต้นโพธิ์คำว่าสระ หมายถึงสระน้ำ รวมความว่ามีต้นไม้ใหญ่คือต้นโพธิ์อยู่ริมสระน้ำ เรียกชื่อตำบลโพสะ ภายหลังมี พ.ร.บ. ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ในสมัย ร.6 มีการปกครองแบ่งออกเป็นตำบล บริเวณนี้จึงแยกจากบริเวณบ้านแห ตั้งขึ้นเป็นตำบลชื่อตำบลโพสะ เนื่องจากนิมิตหมายที่พระนเรศวรเสด็จมาตั้งทัพ และทรงสรงพระเกศที่สระข้างต้นโพธิ์ในบริเวณดังกล่าวในปัจจุบันนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยทุ่งนาโดยตลอดพื้นที่ของตำบล มีคลองที่สำคัญเสมือนหัวใจการเพาะปลูกคือ คลองห้วยหนอง คลองล้น ซึ่งมีเนื้อที่ 80 – 90 ไร่ มีระบบชลประทานในการเพาะปลูกทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ตลาดหลวง และ ต.บางแก้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ป่าโมก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หัวไผ่ และ ต.บ้านอิฐ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตลอด ต.บ้านแห และ ต.จำปาหล่อ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 755 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากศาลากลางจังหวัดตามถนนสายอ่างทอง – อยุธยา (สายเก่า) เรื่อยมาระยะทางประมาณ 2 กม.จะเข้าสู่เขตหมู่ที่ 8 ต.โพสะ ขับรถเรื่อยไปอีกประมาณ 10 กม. จะเข้าเขตติดต่ออำเภอป่าโมก

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสระผม

สถานที่

อาชีพหลัก ทำนา รับจ้างทำงานในโรงงาน
อาชีพเสริม ทำสวน

โรงแรม
1 โรงแรมบัวหลวง 1/15 ถ.อ่างทอง-ป่าโมก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 0 3561 1116, 0 3561 1800 จำนวนที่พัก 75 ห้อง, ราคา 170 - 700 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การบูน บรรจุห่อผ้าเป็นรูปต่าง ๆ
2 ครีมนวด บรรจุภาชนะในขวด
3 น้ำพริกเผา น้ำพริกเผาบรรจุกระปุกพลาสติก
4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
5 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
6 พลุดอกไม้ไฟ พลุดอกไม้ไฟ บรรจุกล่อง
7 พลุดอกไม้ไฟ (คุณฉลวย) พลุดอกไม้ไฟ
8 พิมเสนน้ำ บรรจุขวด
9 แชมพูสระผม บรรจุภาชนะในขวด

สินค้าโอทอป ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง