ข้อมูลตำบลเทวราช อำเภอไชโย อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเทวราชเดิมชื่อ ตำบลโตนดเนื่องจากเป็นตำบลที่มีต้นตาลโตนดมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำน้ำตาลจากต้นตาลโตนด ต่อมาในปี พ.ศ.2485 หรือ พ.ศ.2486 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลเทวราชพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเรศวรมหาราช เมื่อคราวสงครามเชียงใหม่ เพราะคนสมัยโบราณนับถือพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมติเทพ จึงเรียกชื่อตำบลเทวราชตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ห่างจากอำเภอไชโยประมาณ 20 กม.แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ราชสถิตย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 414 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางไปตำบลเทวราช ใช้เส้นทางถนนสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผักตบชวา,ผ้าฝ้ายทอมือ

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.เทวราช
2. วัดเทวราช
3. วังปลาหน้าวัดเยื้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามาเป็นกระเป๋าถือสตรี ที่ใส่ขวดไวน์ กล่องทิชชู
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
3 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ

สินค้าโอทอป ตำบลเทวราช อำเภอไชโย อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเทวราช อำเภอไชโย อ่างทอง