ข้อมูลตำบลไชโย อำเภอไชโย อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไชโย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไชโย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสามัคคี หมู่ 2 บ้านไชโย หมู่ 3 บ้านไชโย หมู่ 4 บ้านไชโย หมู่ 5 บ้านไชโย (วัดนก) หมู่ 6 บ้านม้า หมู่ 7 บ้านหนองไชโย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแปรรูป

สถานที่

1. วัดไชโย
2. วัดละมุดสุทธิยาราม
3. วัดสกุณาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดไชโยวรวิหาร (1)
2 วัดไชโยวรวิหาร (2)
3 วัดไชโยวรวิหาร (3)
4 วัดไชโยวรวิหาร (4)
5 วัดไชโยวรวิหาร (5)
6 วัดไชโยวรวิหาร (6)
7 วัดไชโยวรวิหาร (7)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มะกรูดซ่า มะกรูดซ่า
2 สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรทำเป็นอาหาร มีคุณประโยชน์ตามประเภทของสมุนไพร เช่น ลูกตำลึง เขียวไข่กา มะกรูด มะระขี้นก มะนาว กระชาย

สินค้าโอทอป ตำบลไชโย อำเภอไชโย อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไชโย อำเภอไชโย อ่างทอง