ข้อมูลตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลบางปลากดรวมอยู่กลับบ้านป่าโมก แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เมื่อเปลี่ยนระบบการปกครอง บ้านป่าโมกจึงยกฐานะเป็นอำเภอ และตำบลบางปลากดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอป่าโมก โดยมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลากดน้ำจืดจึงเป็นชื่อตำบลบางปลากด

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ของตำบลบางปลากดลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านการคมนาคมสะดวกทั้งทางบก และทางน้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทิศใต้ จรด ต. บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก จรด ต. โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก จรด ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง ราชการ
อาชีพเสริม ทำอิฐเผากระเบื้องเคลือบเผา

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคในเขตตำบลบางปลากด มีไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน ประปา ครบถ้วน โทรศัพท์ครบ

การเดินทาง

การเดินทางมาตำบลบางปลากด โดยใช้เส้นทางถนนลาดยาง ทางหลวงสายอ่างทอง – อยุธยา หมายเลข 309 ถนนสายเอเชีย - ป่าโมก

ผลิตภัณฑ์

วัดพินิจธรรมสาร,หลวงพ่อโตปางมาร์วิชัย

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอ
2) สถานีตำรวจภูธร อ.ป่าโมก
3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
4) สำนักงานเกษตรอำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หลวงพ่อโตปางมาร์วิชัย พระพุทธรูปปั้น ขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 6 วาเศษ หลวงพ่อโตปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิ เพชรแบบสกุล ช่างเชียงแสน รุ่นแรก ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เป็นที่เคารพบูชาของประชาชน ในเขตอำเภอป่าโมก
2 วัดพินิจธรรมสาร ตั้งอยู่ตำบลบางปลากด อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนสายอ่างทอง – อยุธยา กม.15 เดิมชื่อวัดกระสอบสร้างสมัยอยุธยา ตอนปลายมีพระพุทธรูปปั้นปูนขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 6 วาเศษ แบบหลวงพ่อโต ปางมารวิชัย ขัดสมาธิ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเบื้องเกร็ดปลา กระเบื้องเกร็ดปลา
2 ขนมเม็ดขนุน ขนมเม็ดขนุน
3 ชุดกระถางขิงแดง ชุดกระถางขิงแดง
4 เต้าหู้นมสด เต้าหู้นมสด

สินค้าโอทอป ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก อ่างทอง