ข้อมูลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเรียกตำบลป่าโมกว่าบ้านป่าโมก มีต้นโมกจำนวนมากในเขตตำบลป่าโมก ต่อมามีการเปลี่ยนระบบการปกครองบ้านป่าโมก จึงยกฐานะเป็นอำเภอป่าโมก แบ่งการปกครองออกเป็นตำบล ตำบลป่าโมกจึงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอป่าโมก และยกฐานะเป็นตำบลในเขตเทศบาลป่าโมก

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เอกราช ต.นรสิงห์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำชาสมุนไพร

สาธารณูปโภค

ครบทุกอย่าง ไฟฟ้า ระบบประปาภูมิภาค โทรศัพท์ครบทุกชุมชน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลป่าโมก ตลาดป่าโมก เส้นทางหมายเลข 309 และถนนลาดยาง ดิน คลองชลประทานสายอ่างทอง- อยุธยา - โผงเผง สายผักไห่-ป่าโมก ถนนสายสุพรรณ-ป่าโมก

ผลิตภัณฑ์

ชาสมุนไพร

สถานที่

1) เทศบาลตำบลป่าโมก
2) วัดป่าโมกวรวิหาร
3) โรงพยาบาลอำเภอ
4) สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์
5) ห้าง ร้าน บริษัท
6) สนง.ไฟฟ้า ,ประปาส่วนภูมิภาค
7) แพปลาหน้าวัดป่าโมก
8) เกษตรการท่องเที่ยว ชาสมุนไพร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แพปลาหน้าวัดป่าโมก มีผู้บริจาค นามสกุล บุญประดับได้สร้างแพหน้าวัดป่าโมกมีปลาสวายและปลาอื่น ๆ จำนวนมาก ทางวัดได้จัดหาอาหารปลาให้คนมาเที่ยวซื้ออาหารปลาให้ปลามาอยู่เป็นโดยธรรมชาติและเป็นที่พักผ่อน
2 อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร/สมเด็จเอกาทศรศ เขตอำเภอป่าโมก เป็นที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพผ่านไปเมืองสุพรรณบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ ทำพิธีตัดไม้ข่มนามในการยกทัพไปรบกับพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ทำพิธีวางพวงมาลา

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวบ้านสวน ใกล้วัดป่าโมก โทร.035-623469 อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารกานดา ใกล้เทศบาลป่าโมก ริมถนนสายผักไห่-ป่าโมก โทร.035-662948 อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารต้อยจ๋า หน้าเทศบาลป่าโมก โทร.035-661334 อาหารตามสั่ง
4 ร้านไก่ชน ริมทางถนนสายป่าโมก-อ่างทอง ฝั่งตะวันตก โทร.035-613918 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยไม้ฟาแลนด์นอฟซีส กล้วยไม้ฟาแลนด์นอฟซีส
2 ขนมทองหยิบ ขนมทองหยิบ
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
5 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
6 เต้าหู้นมสด เต้าหู้นมสด

สินค้าโอทอป ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก อ่างทอง