ข้อมูลตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนี้สันนิษฐานว่ามาจาก คำว่า “บาง” คำหนึ่ง และ “พลับ” อีกคำหนึ่ง คำว่า “บาง” นั้น คงเนื่องมาจากว่าหมู่บ้านนี้อยู่ริมคลอง ซึ่งเป็นคลองเชื่อมแม่น้ำน้อย กับแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนคำว่า “พลับ” นั้นมาจากคำว่า “มะพลับ” เพราะที่หมู่นี้มีต้นมะพลับมากด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดกลาง มีต้นมะพลับขนาดใหญ่มาก ต่อมาจึงเลือนลงเหลือคำว่า”พลับ” แต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าท้องที่ตำบลบางพลับมีวัดร้างอยู่ถึง 12 วัด ทั้งๆ ที่อยู่กลางทุ่งนา และริมคลองบางพลับ จึงน่าจะเป็นสถานที่สำคัญในสมัยโบราณเป็นแน่

พื้นที่

การตั้งบ้านเรือนส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนน และคลอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.อ่างแก้ว ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่างิ้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.อินทรประมูล ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.อ่างแก้ว ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,259 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากสาย อ่างทอง – โพธิ์ทอง ระยะทางจากตัวจังหวัดมาถึง ตำบลบางพลับ เป็นระยะทาง 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง, วังปลาวัดข่อย

สถานที่

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เมื่อปี พ.ศ.2535 พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม) มีคำสั่งจะสร้างเจดีย์ขึ้น มีความกว้าง 40 เมตร สูง 58 เมตร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานในเจดีย์ ต่อมาราว พ.ศ.2538 พระครูสุคนธศีลคุณ ได้ทราบข่าวอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นช่วงเริ่มก่อสร้างเจดีย์ และด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่าน หลวงพ่อหอมได้ตั้งสัจจาธิษฐานจะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจนสำเร็จถึงปัจจุบัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเช้าใส่ของปีใหม่ กระเช้าใส่ของปีใหม่

สินค้าโอทอป ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง