ข้อมูลตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางระกำเป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทองจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่าเดิมตำบลบางระกำยังไม่เป็นตำบลการปกครองรวมอยู่กับตำบลบางเจ้าฉ่า และพื้นที่ตำบลนี้ในสมัยก่อนมีแม่น้ำและลำคลองเล็กๆติดต่อกับอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านพื้นที่ชุ่มชื้น จึงทำให้ต้นไม้งอกงามเป็นจำนวนมาก ต่อมาตำบลบางเจ้าฉ่า ได้มีจำนวนประชากรมากขึ้น จึงทำให้การปกครองยาก จึงได้มีการขอขยายแนวตั้งตำบลใหม่ และใช้ชื่อต้นระกำ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก เป็นชื่อตำบล "บางระกำ" มาจนถึงปัจจุบันี้

พื้นที่

ตำบลบางระกำ เป็นหนึ่งใน 15 ตำบล ของอำเภอโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ฟากตะวันออก ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4515 ไร่ ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยตลอดตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และจ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไชโย ต.ราชสถิตย์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.องครักษ์ ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 595 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเข้าได้ 3 เส้นทาง
- จากหน้าวัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง ไปทางวัดไชโยระยะทาง 6 กม.
- เข้าจากทางแยกหลังวัดไชโย ระยะทางประมาณ 3 กม.
- ข้ามแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่2 ต.องครักษ์ ถึงวัดโบสถ์ ต.บางระกำ

ผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้จากหวาย-เครื่องจักสาน

สถานที่

1.วัดสามประชุม
2.วัดโบสถ์
3.สถานีอนามัย
4.ที่ทำการอบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองม้วนรสน้ำพริกเผาสมุนไพร ทองม้วนรสน้ำพริกเผาสมุนไพร
2 ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นงานหัตถกรรมทำจากหวาย และไม้ไผ่ มีหลากหลายรูปแบบ แข็งแรง คงทน
3 เครื่องใช้จากหวาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหวายต้น หวายพัน เป็นชั้นวางของ เก้าอี้ ภาชนะใส่ของ

สินค้าโอทอป ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง