ข้อมูลตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลสีบัวทองขึ้นอยู่กับอำเภอโพธิ์ทอง ในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอแสวงหา ตำบลสีบัวทองจึงได้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอแสวงหา และในเขตตำบลนี้มีบึงใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพการเกษตร และมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเป็นแหล่งชุมชน ชาวบ้านจึงใช้ชื่อว่าตำบลสีบัวทอง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เช่น บึงสีบัวทอง คลองชลประทานไหลผ่านทั้งตำบล ทำให้พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ทะเล อำเภอค่ายบางระจันทร์ จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ภายในตำบลมีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน สำหรับระบบประปาหมู่บ้านมีประปาทุกหมู่บ้าน โทรศัพท์มีเป็นบางหมู่บ้าน และมีจำนวนน้อยมากสิ่งอำนวยความสำดวกอื่นที่มีจำนวนมาก เช่น โทรทัศน์ รถจักรยานยนต์ และมีรถยนต์เป็นส่วนน้อย

การเดินทาง

โดยสารรถประจำทางหรือรถรับจ้าง การคมนาคมเป็นถนนราดยางระยะทางยาว 10 กม. ใช้เวเดินทางประมาณ 20 นาที และภายในตำบลจะมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังเชื่อมต่อกันทั้ง11 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

พวงมาลัยดอกไม้สด

สถานที่

1) บึงสีบัวทอง
2) ศาลปู่ปิ่น
3) สถานีตำรวจตำบลสีบัวทอง
4) สถานีอนามัยตำบลสีบัวทอง
5) สถานีอนามัยแก้วกระจ่าง
6) โรงเรียนวัดศรีบัวทอง
7) โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
8) โรงเรียนบ้านหนองเสือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชาเขียวใบหม่อน ชาเขียวใบหม่อน
2 ตะกร้าหวายใบลาน ตะกร้าหวายใบลาน
3 พวงมาลัยดอกไม้สด พวงมาลัยดอกไม้สดขนาด เล็กจิ๋ว , ขนาดเล็ก , ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ , พวงมาลัยข้อมือ , พวงมาลัยบ่าวสาว , การจัด ช่อดอกไม้

สินค้าโอทอป ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา อ่างทอง