ข้อมูลตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลไผ่จำศีลไม่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน แต่จากการสอบถามผู้อาวุโสได้ความว่าเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน มีอดีตเสื่อไผ่ที่มีประวัติการปล้นฆ่าอย่างโชกโชน กลับใจเพื่อออกบวชและจำศีลอยู่ที่วัดฝาง จึงขนานนามว่าไผ่จำศีล

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวิเศษชัยชาญ อยู่ห่างจากตัวอำเภอวิเศษชัยชาญประมาณ 3 ก.ม. พื้นที่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสีร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศาลาเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ

อาชีพ

ทำนา ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร โดยถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลิตภัณฑ์

ขนมไทย, ภาพนูนต่ำ

สถานที่

- บ้านพักโฮมเสตย์เพื่อนเกษตร หมู่ที่ 6
- อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว

โรงแรม
1 โฮมสเตย์ ชมรมเพื่อนเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไผ่จำศีล หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 0-3562-7333, 08-1921-6073 ราคา 150 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมไทย กล้วยแผ่นอบม้วน ขนมเทียน ขนมใสไส้ กาละแม กระยาสารท ข้าวเหนียวแดง ข้าวต้มห่อ
2 น้ำพริก น้ำพริก
3 ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ

สินค้าโอทอป ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง