ข้อมูลตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยโบราณนานมาแล้วมีชายหนุ่มแห่งแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ได้เกิดหลงรักหญิงสาวเมืองสุพรรณบุรี และได้พาสาวคนรักหนีจากเมืองสุพรรณบุรี ในระหว่างเดินทางผ่านมาทางที่ตั้งตำบลสาวร้องไห้เพื่อที่จะกลับบ้านที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เกิดเดินหลงทางหากลับบ้านไม่ถูก เนื่องจากภูมิประเทศในสมัยก่อนเป็นป่าไผ่รกทึบ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านอ้อสะอื้น” หญิงสาวเกิดร้องไห้เนื่องจากคิดถึงบ้านและหาทางหลับบ้านไม่ถูก จึงได้เรียกตำบลนี้ว่า “สาวร้องไห้”

พื้นที่

ตำบลสาวร้องไห้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 26.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,312 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

ภายในตำบลมีระบบสาธารณูปโภคครบ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายเอเชีย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ผ่านศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ไปตามถนนสายโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร ผ่านอำเภอไปอีก ถึงทางเข้าวัดสิทธารามตรงไปอีก 4 กิโลเมตร ถึง อบต.สาวร้องไห้

ผลิตภัณฑ์

มะม่วงดอง

สถานที่

1) วัดสิทธาราม
2) วัดอินทราวาส
3) โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
4) โรงเรียวัดอินทราวาส
5) โรงเรียนวัดสิทธาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มะม่วงดอง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงดองเค็ม นำมาปรุงรสให้ได้รสชาติ เปรี้ยว หวาน เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษไชยชาญ อ่างทอง