ข้อมูลตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลราษฎรพัฒนา เดิมรวมอยู่กับตำบลสามโก้ ต่อมาแยกเป็นตำบลราษฎรพัฒนา โดยมีกำนันคนแรกชื่อ นายพวง เพราะบรรเลง และกำนันคนที่สองชื่อ นายสำอางค์ ทรงธิบาย และเมื่อปี พ.ศ.2534 ได้มีการเลือกตั้งกำนันคนที่สาม คือประจวบ คงประสงค์ มาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลราษฎรพัฒนาเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่านทั้งตำบล เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศใต้ จรด ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก จรด ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก จรด ตำบลมงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ,ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และมีรถรับจ้างวิ่งเข้าสู่หมู่บ้านทุกฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มพอกดินปลวก

สถานที่

วัดหนองกร่าง

โรงแรม
1 วิเศษอินน์ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 300-500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองม้วน ทองม้วน
2 ไข่เค็มพอกดินปลวก 1. ไข่เป็ด 2. เกลือทะเล 3. แกลบ 4. ดินปลวก 5. โอ่งดองไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ อ่างทอง