ข้อมูลตำบลอบทม อำเภอสามโก้ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอบทม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสามโก้ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวท้ายสุด หมู่ 2 บ้านสามขาว หมู่ 3 บ้านคลองแพ หมู่ 4 บ้านสามโก้ หมู่ 5 บ้านห้วยกำแพง หมู่ 6 บ้านแฟบ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 11,289 ไร่ มีคลองสามขาวไหลผ่าน และคลองชลประทานไหลผ่านทุกหมู่บ้าน เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 932 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลจากที่ว่าการอำเภอสามโก้ ระยะทางประมาณ 3.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋า,รองเท้าถักด้วยเชือก,ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม,กรอบรูป

สถานที่

1. วัดวงษ์สุวรรณ
2. บึงคลองแพ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงคลองแพ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านคลองแพ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มีขนาดกว้างประมาณ 5 ไร่ บึงมีความสวยงามตามธรรมชาติ จึงมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนเป็นประจำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กรอบรูปวิทยาศาสตร์
2 กระเป๋าถือสตรี ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี ผลิตมาจากผ้าทอ ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
3 กะหรี่ปั๊บ กะหรี่ปั๊บ
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
5 ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้ตามฤดูกาล
6 ลวดดัด ลวดดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ใช้เป็นหลักสำหรับปลูกไม้เลื้อยแล้วตัดแต่งตามโครงลวด
7 หัตถกรรมจากหนังวัว หัตถกรรมจากหนังวัว
8 เปลือกไข่วิจิตร เปลือกไข่วิจิตร

สินค้าโอทอป ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ อ่างทอง