ข้อมูลตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ได้ขอแยกตำบลเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 เดิมมี 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันแยกเพิ่มเติม 3
หมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน เดิมในพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ มีต้นโพธิ์กับต้นมะม่วง เกิดมาคู่กับชาวบ้าน จึงได้เรียกพื้นที่นี้ว่า
"ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์" สืบมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานส่งน้ำไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอบทมและตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยคันแหลนและตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลยี่ล้น และตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อาชีพ

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 958 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 46 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลจากที่ว่าการอำเภอสามโก้ เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร มีรถรับจ้างวิ่งทุกฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมัดหมี่, มะยมเชื่อม, ขนมเค็กและขนมไทย

สถานที่

วัดโบสถ์ บึงบ้านเชียง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์ วัดโบสถ์ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง เป็นวัดที่หลวงพ่อภักดิ์จำวัดอยู่ขณะที่ท่านยังมีชีวิต ขณะจำวัดท่าน ได้สร้างศาลาการเปรียญ สร้างวิหาร สร้างหอระฆัง จึงทำให้มีลูกศิษย์ มากมาย พอท่านอายุได้ 60 ปี ก็ได้อาพาธและมรณะภาพในที่สุด ทางกรรมการวัดและลูกศิษย์จึงได้สร้างรูปหล่อไว้เป็นที่สักการะบูชาจนถึงปัจจุบัน

โรงแรม
1 โรงแรมวิเศษอินน์ ตำบลยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 300-500 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ไทรโชคชัย หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทองโทร. 035- บริการอาหารป่าและอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมฝอยทอง ขนมฝอยทอง
2 ขนมเค็ก ขนมเค็กใหม่สดอร่อย
3 ขนมไทย ขนมไทยแสนอร่อย
4 ข้าวเม่ากระยาสารท ข้าวเม่ากระยาสารท
5 ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้ตามฤดูกาล
6 ผ้าทอ (มัดหมี่) ผ้าทอคุณภาพดี ลวดลายงดงามนำสมัย
7 มะยมเชื่อม มะยมเชื่อม เปรี้ยวหวานอร่อย
8 มะยมเชื่อม (คุณพยุง) มะยมเชื่อม
9 สร้อยลูกปัด สร้อยลูกปัด
10 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ อ่างทอง