ข้อมูลตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ได้กล่าวไว้ว่า ชาวตำบลบางขามส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน เพราะสมัยก่อนได้มีบุคคล 2 กลุ่มได้เดินทางมาตั้งรกรากที่ตำบลบางขาม กลุ่มแรก คือ เจ็กคิด ซึ่งเป็นคนจีนได้เดินทางมาจากท่าเตียน และกลุ่มที่สองคือตาขัน ยายแหน ซึ่งได้ย้ายมาจากจังหวัดสิงห์บุรี มีอาชีพทำนาและหาปลา ปัจจุบันตำบลบางขามมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจะอยู่ในแนวขนานไปกับความยาวของแม่น้ำบางขาม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 21.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,586 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางพึ่ง , ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง และ ต.โพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา
อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 615 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 598 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลบางขามมีเส้นทางเพียงทางเดียว คือ ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน (ถนนสายบ้านหมี่ - บางงา) เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปสู่อำเภอบ้านหมี่ และ จังหวัดลพบุรี ภายในหมู่บ้านมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องอนามัย, สมุนไพรเสริมความงามเฮิร์บแคร์

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม
2. วัดธรรมิการาม
3. วัดวาสนาวราราม
4. วัดเทพอำไพ
5. สถานีอนามัยบางขาม
6. โรงเรียดวัดเทพอำไพ
7. โรงเรียนวัดธรรมิการาม
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องอนามัย เป็นข้าวหอมมะลิ โดยผ่านกรรมวิธีสีเป็นข้าวกล้อง แล้วนำมาบรรจุถุงจำหน่าย มี 3 ขนาด คือ ขนาด 1 กก. 3 กก. และ 5 กก.
2 สมุนไพรเสริมความงามเฮิร์บแคร์ สมุนไพรเสริมความงามเฮิร์บแคร์ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ดินสอพอง มะขาม แตงกวา ขมิ้น ใบฝรั่ง นำประโยชน์จากพืชสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

สินค้าโอทอป ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี