ข้อมูลตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ลพบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

นับย้อนหลังไปประมาณ 72 ปี พ.ศ.2470 แต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่ารก ในปีเดียวกันมี นายพลบ กล้าดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านกระดานเลื่อน ต.มหาโพธิ อ.โคกสำโรง ได้พาลูกๆรวม 7 คน มาฟันป่าและตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ทำมาหากินบริเวณนี้ เป็นครอบครัวแรก ครั้งอดีต นายพลบ กล้าดี เป็นผู้ตั้งชื่อ "บ้านโคกแสมสาร" เพราะว่าบริเวณนี้มีแต่ป่า "ต้นแสมสาร" บนโคกเนินดินบริเวณกว้าง ซึ่งปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ ลักษณะของต้น จะสูงเท่าตัวคน มีใบใหญ่ มีดอกสีเหลือง และปัจจุบัน ตำบลโคกแสมสารตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโคกเจริญ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองอีเก้ง บ้านใหม่ไพศาลี บ้านม่วงแก้ว บ้านโคกแสมสาร บ้านโคกแสมสาร บ้านใหม่ศรีอุบล บ้านเขาสามยอด บ้านจอมแก้ว

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ในฤดูฝนมีน้ำไหลหลากมาจากทางตอนเหนือ ระยะจากตำบลโคกแสมสารถึงจังหวัดลพบุรี ประมาณ 87 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางราก , ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมพื้นบ้าน และอาชีพการพาณิชย์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 686 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 39 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เข้าทางอำเภอบางปะหัน ผ่าน อำเภอนครหลวง แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่จังหวัดลพบุรี และอีกเส้นทางหนึ่งใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรีจากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311(สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี จากจังหวัดลพบุรีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทาง 35 กิโลเมตร ถึงวงเวียน อ.โคกสำโรง ตรงเข้าสู่ถนนหมายเลข 205 เมื่อเจอสามแยกที่ ต.วังเพลิง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ อ.สระโบสถ์ แล้วเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางสายสระโบสถ์-โคกแสมสาร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอกี่กระตุก

สถานที่

1.วัดโคกกลุ่ม ม. 10
2.วัดโคกสันคู ม. 4
3.วัดชมภู ม. 8
4.วัดหนองอีเก้ง ม. 1
5.วัดใหม่ไพศาลี ม. 2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณคำหนัก) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือ มีผ้าชนิดต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย สร้างสรรค์งานแต่ละชิ้นด้วยความปราณีต โดยมีทั้ง ผ้าทอ 4 ตะกรอ ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าห่ม ผ้าฝ้ายสอดไหม ผลงานทุกชิ้นผ่านการคัดคุณภาพก่อนจะนำออกมาจำหน่าย
4 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ลพบุรี