ข้อมูลตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2460 สมัยมหาเสวกเอกเจ้าพระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรี มณฑลกรุงเก่า ตำบลบางพุทรา อ.บางพุทรา (ปัจจุบันคือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี) จังหวัดสิงห์บุรี(จากราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 พ.ศ.2460) ต่อมาในราวปี 2478 ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นเทศบาลเมืองสิงห์บุรี(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1749 วันที่ 10 ธันวาคม 2478) มีเนื้อที่ 1.7 ตร.กิโลเมตร และในปี 2517 ได้เปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลออกไปอีก 6.11 ตร.กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 7.81 ตร.กิโลเมตร

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนสั้น ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวร่วน ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคทุกด้าน ครบทุกครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจาก
1. จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 311) ถึง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 26 กิโลเมตร
2. จ.อ่างทอง (ทางหลวงหมายเลข 309) ถึงเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 41 กิโลเมตร
3. จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ถึงเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 90 กิโลเมตร
4. จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) ถึงเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 53 กิโลเมตร
5. กรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเเชีย) ถึงเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 142 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวตังหน้าปลาช่อน,กวนเชียงปลา,หมูทุบ,หมูทรงเครื่อง

สถานที่

1. ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
2. วัดสังฆราชาวาส
3. วัดพรหมสาคร
4. วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
5. ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี
6. สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
7. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
8. เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
9. ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลหลักเมือง นมัสการเก้าสิงหเกจิอาจารย์ ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ในบริเวณดังกล่าวมีศาลเเก้าสิงหเกจิอาจารย์ เปิดให้ผู้คนมานมัสการบรรดาเกจิอาจารย์ 9 องค์ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวสิงห์บุรีและประชาชนทั่วไป

โรงแรม
1 ซิตี้ โฮเต็ล 151/30 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3651 1189, 0 3651 2254 โทรสาร : 0 3651 1911 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 250 - 500 บาท
2 ถาวรพาณิชย์ 151/2 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3651 1083 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 40-80 บาท
3 สิงห์บุรี โฮเต็ล 882/18 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3651 1752, 0 3651 1653 โทรสาร : 0 3652 0998 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 160 - 550 บาท
4 เจ้าพระยา โฮเต็ล 949/35 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3651 1776 จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 120 - 700 บาท
5 โรงแรม 72 729/93 ม.7 ถ.จีรชน ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 80-120 บาท
6 โรงแรมวี เอส ที 249/4 ถ.โพธิ์เก้าต้น ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3651 1732 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท
7 โรงแรมสันติสุข 842-846 ซ.สันติสุข ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3651 1834 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 100 บาท
8 ไชยแสงพาเลส 982/6 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร : 0 3652 0904-5 โทรสาร : 0 3652 0159 จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 642 - 2,500 บาท

ร้านอาหาร
1 น้อยสารคาม 219 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา โทร 0-3652-0321 อาหารอีสาน
2 รวมมิตร 521-523 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา โทร. 0-3652-1523 อาหารไทย-จีน
3 รำพึง 152 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา โทร. 0-3652-0757 อาหารไทย-จีน
4 ร้านอาหาร ศุภลักษ ตึกแถวบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ. น้ำพริกลงเรือ คอหมูน้ำพริกเผา ข้าวคลุกกะปิ อาหารตามสั่งทุกชนิด ราคาประหยัด
5 เกษรา 611/2 หน้าวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บ อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยจั๊บ ราคาประหยัด
6 เจริญทิพย์ 153/12-13 ถ.นายแท่น ต.บางพุทรา โทร. 0-3652-1099 / อาหารไทย - จีน - ยุโรป อาหารแนะนำ ปูนิ่ม
7 เจ๊อ้วน 792/1 ถ.อยู่โพธิ์ ต.บางพุทรา โทร 0-3652-0397 อาหารไทย ตามสั่ง ห้องปรับอากาศ
8 ไพบูลไก่ย่าง 116 ม.1 ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี โทร.0-3651-2132 ไก่ย่าง ส้มตำแมงดา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กวนเชียงปลา อาหารที่ได้จากการแปรรูปปลากราย เป็นกวนเชียงปลา นิยมทอดกับน้ำมันรับประทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวย
2 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
3 ข้าวตังหน้าปลาช่อน ข้าวตังแผ่นกลมทอดกรอบโรยหน้าด้วยเนื้อปลาช่อนปรุงรส บรรจุในกล่องกระดาษ ใช้สำหรับรับประทานเป็นอาหารว่าง
4 ข้าวเกรียบปลาช่อน ข้าวเกรียบปลาช่อน
5 ปลาช่อนทรงเครื่อง อาหารที่ได้จากการแปรรูปปลาช่อน มีรสอาหารแบบไทยๆ บรรจุในกล่องกระดาษ
6 ปลาทุบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปปลาช่อน ให้เป็นแผ่นสีเหลืองทอง บรรจุในกล่องกระดาษ รับประทานเป็นอาหารว่างหรือรับประทานกับข้าว
7 ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สปา
8 หมูทรงเครื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเนื้อหมู มีรสอาหารแบบไทยๆบรรจุในกล่องกระดาษ
9 หมูทุบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเนื้อสัตว์ บรรจุในกล่อง มีรสหวาน รับประทานเป็นของว่าง หรือรับประทานกับข้าวต้มข้าวสวย เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี
10 เครื่องทอง เครื่องทอง เป็นภาชนะที่ หุ่นทำจากหวาย ประดับลาย ลงรักปิดทองแท้

สินค้าโอทอป ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง สิงห์บุรี