ข้อมูลตำบลโพกรวม อำเภอเมือง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพกรวมแยกมาจากตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สมัยก่อนมีคลองโพกรวงแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางทิศเหนือของวัดดาวดึงษ์ลงสู่บ้านไร่ และมีต้นโพธิ์ 2 ต้นอยู่สองฝั่งคลอง ต่อมาน้ำได้กัดเซาะต้นโพธิ์ทั้งสองเอนเข้าหากัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า"โพรวม" และเปลี่ยนมาเป็น"โพกรวม"ในปัจจุบัน

พื้นที่

ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ 14.04 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 8,775 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 899 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.70 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 135 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.90 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32) มาทางภาคเหนือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 147 (ผ่านทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีก่อน) ก่อนถึงโรงงานกระดาษแพนเอเชียเปเปอร์(ประเทศไทย) ประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดดาวดึงษ์ประมาณ
2ก.ม. ข้ามสะพานคลองชลประทานแล้วเลี้ยวขวาไปอีก 300 เมตร ที่ทำการ อบต.อยู่ในบริเวณเดียวกับสถานีอนามัยโพกรวม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากปลา

สถานที่

1)วัดดาวดึงษ์
2)วัดราษฎร์ประสิทธิ์
3)วัดโคกพระ
4)วัดโพกรวม
5)ที่ทำการ อบต.โพกรวม
6)สถานีอนามัย ต.โพกรวม
7)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพกรวม

โรงแรม
1 สิงห์บุรีพาเลส 982/9 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา โทร 0-3652-0904-5 60 ห้อง ค่าเช่าห้องละ 642 - 2,500 บาทต่อคืน สิ่งอำนวยความสะดวก มี คอฟฟี่ช๊อป ห้องประชุม

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารแม่ลาปลา ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี (ริมถนนสายเอเชีย) อาหารตามสั่ง ที่มีชื่อเสียงคือ ปลาช่อนเผา
2 ไพบูลย์ไก่ย่าง 116 ม.1 ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี โทร.0-3651-2132 ร ไก่ย่าง ส้มตำแมงดา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสด มีรสอร่อย สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง สิงห์บุรี