ข้อมูลตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจักรสีห์เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากที่ทุกคนทราบกันดีคือตำบลจักรสีห์มีวัดพระนอนและวัดหน้าพระธาตุที่เป็นสิ่งทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นสถานที่สำคัญอันลือชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี และในวัดพระนอนยังมีเครื่องลายครามและสิ่งของเก่าแก่อีกมากมายที่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของตำบลจักรสีห์ในอดีต ที่อยู่คู่กับตำบลจักรสีห์มายาวนาน

พื้นที่

ตำบลจักรสีห์อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสิงห์บุรีมาทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10.95 ตารางเมตร มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีแหล่งน้ำสำคัญไว้ใช้สำหรับการเกษตรและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร จึงมีพื้นที่สำหรับการเกษตรมากมายในพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำนาเป็นหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, รับราชการ
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ชาตะไคร้ เต้าเจี้ยว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 711 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร มีถนนของกรมโยธาธิการ สายสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ผ่านตำบลจักรสีห์ เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ตำบลจักรสีห์อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง สิงห์บุรี

ผลิตภัณฑ์

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร,ชาใบหม่อน,เต้าเจี้ยว สูตร 1

สถานที่

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร และโรงเรียนวัด
วัดจักรสีห์ และโรงเรียนวัด
วัดแคเทพนิมิต
วัดหน้าพระธาตุ
เรือนจำกลางจังหวัดสิงห์บุรี
วัดหน้าพระธาตุ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นวัดที่มีพระนอนใหญ่และเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไป เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี องค์พระพุทธไสยาสน์นี้มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก (ประมาณ 47 เมตร 42 ซม.) ภายในวิหารมีพระกาฬ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง และพระแก้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องลายครามและเครื่องใช้โบราณที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย
2
3
4 วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านพลับ ต.จักรสีห์ อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารเข้าไปประมาณ300เมตร เดิมเรียกว่า"วัดหัวเมือง" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"วัดหน้าพระธาตุ"

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารครัวแ หมู่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อาหารปลาแม่น้ำ
2 ร้านอาหารแม่ลา หมู่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ปลาช่อนเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 การบูรแฟนซี การบูรแฟนซี
3 ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องที่สีโดยเครื่องสีข้าวแบบคันโยก(แบบโบราณ)โดยใช้แรงงานคน บรรจุลงในถุงพลาสติกใสขนาดน้ำหนัก1กิโลกรัม
4 ข้าวโพดคั่วโบราณกะทิสด ข้าวโพดคั่วโบราณกะทิสด
5 ชาใบหม่อน และชาตะไคร้อบแห้ง เป็นชาที่ใช้ชงรับประทาน
6 ชาใบหม่อนและชาตะไคร้อบแห้ง
7 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทน์
8 ดินเอนกประสงค์ ดินเอนกประสงค์
9 น้ำสกัดชีวภาพ (น้ำลูกยอ) จุดเด่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบุคคลทั่วไป รูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยงาม ได้มาตรฐาน มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ได้รับอนุญาติตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตินำสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑื ประกอบในฉลากได้
10 ปลาส้มไร้ก้าง ปลาส้มไร้ก้าง
11 มะพร้าวแก้ว มะพร้าวแก้ว
12 เต้าเจี้ยว เต้าเจี้ยว
13 เต้าเจี้ยว สูตร 1 คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใส่สารกันบูด
14 เสื้อซาฟารีผ้าไทย เสื้อซาฟารีผ้าไทย

สินค้าโอทอป ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง สิงห์บุรี