ข้อมูลตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นตำบลริมฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นตำบลที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเป็นจังหวัดสิงห์บุรี มีวัดเก่าแก่หลายวัด ชื่อของตำบลน่ามาจากดินแดนแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมักจะนำสัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้งานมาหากินน้ำกินหญ้าตลอดทั้งปี จึงเรียกติดปากว่า "บางกระบือ"

พื้นที่

ตำบลบางกระบือเป็นตำบลที่มีถนนสายสำคัญตัดผ่านคือ ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ทำให้การเดินทางคมนาคมติดต่อกับตัวจังหวัดและระหว่างอำเภอสะดวกสบาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะมีแหล่งน้ำสำคัญหลายสายใหลผ่านที่มีชื่อเสียงให้กับจังหวัดสิงห์บุรีคือลำแม่ลา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีปลาช่อนรสชาติอร่อยเนื้อแน่นและนุ่มมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และทำอิฐ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร,จักสานตะกร้า

สถานที่

วัดประโชติการามและโรงเรียนประโชติการาม
วัดสะอาดราษฎร์บำรุงและโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
วัดกระดังงา มีเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา
อนุสรณ์สถานลำแม่ลา
ลำน้ำแม่ลา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดประโชติการราม อยู่ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีก่อสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยมีพระพุทธรูปเก่าแก่สององค์นามว่ามีหลวงพ่อทรัพย์ หลวงพ่อสินที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป
2 วัดโพธิ์ลังกา เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารที่ก่อสร้างด้วยสถานปัตยกรรมที่สวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบธัญญพืช ข้าวเกรียบธัญญพืช
2 จักสานตะกร้า จักสานตะกร้า
3 อธิศนันท์ข้าวเกรียบหมู อธิศนันท์ข้าวเกรียบหมู
4 เทียนหอมสมุนไพร เทียนหอมสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพร ไม่มีอันตรายในการใช้ ป้องกันยุงและแมลงรบกวน
5 แชมพูสมุนไพรว่านหางจระเข้ แชมพู
6 แชมพูสมุนไพรว่านหางจระเข้

สินค้าโอทอป ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง สิงห์บุรี