ข้อมูลตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสิงห์บุรีตั้งอยู่ในอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4 บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ 5,6 บ้านบางวัว หมู่ที่ 7 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านบางคุณฑี หมู่ที่ 9 บ้านห้วยชุมแสง

พื้นที่

ตำบลสิงห์มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ในเขต และนอกเขต มีอบต.สิงห์ ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 2 ด้านตลาดโพธิ์ (วัดน้อยทางหงส์) ต.สิงห์ อ.บางระจันห่างจากตัวอำเภอระยะทาง 3 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 16.5 กม. จำนวน 2,505ไร่ สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน มีแหล่งน้ำธรรมชาติอีกหลายแห่ง พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านโพธิ์ขันไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โพธิ์ทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา นาบัว
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมครัวเรือน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า,ประปาชุมชน ให้บริการครบถ้วน
- มีโทรศัพท์ในชุมชนครบทุกหมู่บ้าน แต่ในส่วนของโทรศัพท์ภายในบ้านเรือนยังมีไม่ครบ แต่พอเพียงต่อความต้องการ

การเดินทาง

1. ทางลาดยาง เส้นทางบางระจัน - สิงห์บุรี ระยะทาง 3.95กิโลเมตร (1สาย)
2. ทางลาดยาง เลียบริมคลองแม่น้ำน้อยระยะทาง 4.25 กิโลเมตร (1สาย)
3.ทางถนนลูกรังเลียบริมคลองชลประธาน ระยะทาง 14 กิโลเมตร (8สาย)

ผลิตภัณฑ์

เซรามิค (เครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย)-น้ำเสาวรส

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอบางระจัน
2.วัดท่าวนธรรมรังษี
3.วัดประสิทธิชัยคุณธรรม
4.วัดน้อยนางหงษ์
5.รร.บางระจันวิทยาคม
6.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอบางระจัน
7.สถานีตำรวจภูธร อ.บางระจัน
8.ห้องสมุดประชาชน อ.บางระจัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดน้อยบางหงษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
2 วัดประสิทธิ์ชัยคุณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
3 วัดท่าวนธรรมรังษี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
4 สวนส้มลุงเพิก(ส้มเขียวหวาน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ร้านอาหาร
1 ร้านนายสวน หมู่ที่ 3 ต.วัดสิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อาหารตามสั่ง
2 ร้านผู้ใหญ่พยุง หมู่ที่ 9 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารป้าอ่อน หมู่4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อาหารไทย
4 สเต็กรามอินทรา ติดกับสำนักงาน ไปรษณีย์อำเภอบางระจัน อาหารตามสั่งไทยเอเมริกัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเค้ก ขนมเค้ก
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษสา
3 น้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำเสาวรสเป็นน้ำผลไม้คั้นจากผลไม้พร้อมดื่มบรรจุขวดขนาด 220 c.c. มีสีเหลืองส้มกลิ่นคล้ายฝรั่งแต่รสเปรี้ยวจัดปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและเกลือตามมาตรฐาน
4 ปลาช่อนแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว
5 ผลิตภัณฑ์จากกะลา ผลิตภัณฑ์จากกะลา
6 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
7 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

สินค้าโอทอป ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี